Seminář: Spisová služba

Seminář: Spisová služba

Vyhněte se pochybení v elektronickém světě. Akreditovaný kurz!

Termín: 13. 10. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Elektronizace veřejné správy vnesla do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností. Jde o problémy technické a právní, například zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru.

Nabízíme vám praktický kurz s akreditací MV ČR - poznejte význam, výhody, postupy a časté problémy z praxe pod vedením zkušeného lektora!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Jsou datové schránky přínosem, nebo nutným zlem? Umíte se poprat s elektronizací veřejné správy a autorizovanou konverzí dokumentů? Chcete se vyvarovat chyb technické i právní povahy? Víte, jaké benefity datové schránky přinášejí?

Lektor vás na našem praktickém semináři provede základními pravidly a postupy, které souvisejí s problematikou spisové služby a aktuálními povinnostmi i tématy.

Prohlédněte si detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem typům původců - především zástupcům veřejné správy (zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb). Poslouží vhodně též soukromoprávním původcům. V neposlední řadě všem, kteří si potřebují doplnit akreditované vzdělání - za účast na semináři obdržíte osvědčení o absolvování semináře akreditovaného u MVČR!

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování semináře akreditovaného u MVČR, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-16:00)

 

Úvod do problematiky spisové služby

 1. Základní pojmy při správě dokumentů
 2. Právní úprava spisové služby
 3. Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
 4. Spisový řád – povinná interní norma původce
 5. Spisový a skartační plán – jeho tvorba
 6. Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
 7. Elektronické systémy správy dokumentů
 8. Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
 9. Samostatné evidence dokumentů

Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy

 1. Doručování a příjem dokumentů
 2. Evidence dokumentů, tvorba a evidence spisu
 3. Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
 4. Vyhotovování, podepisování a schvalování dokumentů
 5. Odeslání a vyřízení dokumentů
 6. Vyřízení a uzavření spisu
 7. Ukládání dokumentů a spisů

Skartační řízení a kontrola výkonu spisové služby

 1. Skartační řízení a spisová rozluka
 2. Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
 3. Kontrola výkonu spisové služby

Aplikace zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejné správě

 1. Základní informace o zavádění e-governmentu ve veřejné správě
 2. Základní informace k zákonu č. 297/20016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 

+ prostor pro závěrečnou diskusi s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.

Hotel Bona Serva

Hotel Bona Serva

Koněvova 1107/54, Praha 130 00

Akce se koná v prostorách hotelu Bona Serva.

 

Doprava:

Autobusem č. 133, 207, 175 na zastávku Černínova.

Využít můžete vchod z kavárny No54tu.

 

Parkování:

Prosím, zvažte, zda zvolit cestu autem – na celé Praze 3 jsou modré zóny a parkovat se dá prostřednictvím automatů obvykle jen po omezenou dobu. Parkovat lze případně na Florenci, odkud můžete využít autobus 207 či 133 na zastávku Černínova.