Seminář: Spisová služba 2017  ̶  datové schránky, eIDAS, elektronizace

Seminář: Spisová služba 2017 ̶ datové schránky, eIDAS, elektronizace

Vyhněte se pochybení v elektronickém světě

Termín: 9. 6. 2017
Přednáší:

Datové schránky vnesly do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností, které souvisejí s probíhajícím procesem elektronizace veřejné správy. Jde o problémy technické a právní. Komplikace právní povahy často vznikají v případě převodů či změn formátů, kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Poznejte význam, výhody, postupy a časté problémy z praxe, jež se se spisovou službou pojí, a to pod vedením praktika s 15letou praxí!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Existence jiného způsobu doručování i odesílání dokumentů prostřednictvím tzv. datových schránek je nová pouze z hlediska formy, nikoli obsahu. Datové schránky však vnesly do organizace spisové služby několik zásadních problémů obecně spjatých s tzv. elektronizací veřejné správy.

První z nich je problém technický a druhý právní. První je o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity takovýchto dokumentů.

Náš seminář vás provede základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Podrobný obsah semináře naleznete zde.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem typům původců - především zástupcům veřejné správy (zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb). Poslouží vhodně též soukromoprávním původcům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-14:00)

  1. Datové schránky jako součást spisové služby
  2. Technické a právní problémy elektronických dokumentů
  3. Autorizovaná konverze
  4. eIDAS a jeho odraz na datové schránky
  5. Registr smluv a datové schránky
  6. Dlouhodobá archivace jakožto hlavní problém elektronického světa
  7. Elektronické systémy spisových služeb
  8. Informace na internetu – jak najít to podstatné

 

+ prostor pro závěrečnou diskusi s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.