Seminář: Spisová služba

Seminář: Spisová služba

Vyhněte se pochybení v nakládání s dokumenty. Akreditovaný kurz!

Termín: 23. 3. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Elektronizace veřejné správy vnesla do spisové služby řadu zásadních komplikací a nejasností. Jde o problémy technické a právní, například zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru. Vzdělávací program je určen pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy, kteří se podílejí na zajišťování výkonu spisové služby. Praktický kurz s akreditací MV ČR. Jako bonus se dozvíte také informace k dopadu nařízení GDPR na spisovou službu.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 990 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti jednotlivých zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců spojené s výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby, jeho propojení s ostatními agendovými informačními systémy, se správnou implementací činností a práce s informačním systémem datových schránek (ISDS), včetně kontrolních mechanismů.

Jako bonus se účastníci dozvědí také informace k dopadu nařízení GDPR od 25. 5. 2018 na spisovou službu.

Komu je seminář určen

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování semináře akreditovaného u MVČR, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-16:00)

 

Zásadní témata spisové služby

 1. Důležité pojmy při správě dokumentů
 2. Právní úprava spisové služby
 3. Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
 4. Spisový řád – povinná interní norma původce
 5. Spisový a skartační plán – jeho tvorba
 6. Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
 7. Elektronické systémy správy dokumentů
 8. Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
 9. Samostatné evidence dokumentů

Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy

 1. Doručování a příjem dokumentů
 2. Evidence dokumentů, tvorba a evidence spisu
 3. Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
 4. Vyhotovování, podepisování a schvalování dokumentů
 5. Odeslání a vyřízení dokumentů
 6. Vyřízení a uzavření spisu
 7. Ukládání dokumentů a spisů

Skartační řízení a kontrola výkonu spisové služby

 1. Skartační řízení a spisová rozluka
 2. Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
 3. Kontrola výkonu spisové služby

Aplikace zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejné správě

 1. Základní informace o zavádění e-governmentu ve veřejné správě
 2. Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
 3. E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů

+ BONUS: Informace k dopadu nařízení GDPR od 25. 5. 2018 do zacházení s osobními údaji ve spisové službě

+ prostor pro závěrečnou diskusi s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.

Hotel Troja

Hotel Troja

Trojská 2232/1, Praha 180 00

Seminář se koná v Hotelu Troja****Místo konání je bezbariérově přístupné.

GPS kódy: 50°7'18.133"N, 14°27'15.319"E

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy, Hotel Troja

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lzepak dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 17, 3, 10 - zastávka Ke Stírce

c) tramvají č. 17 - zastávka Ke Stírce

d) autobusem č. 102 - zastávka Kobyliské náměstí

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do hotelu využít MHD, neboť parkování je v této oblasti možné pouze prostřednictvím parkovacích automatů.

Hotel nabízí buď pár volných parkovacích míst vedle hotelu - zahradu, která ráno bývají volná, nebo lze zaparkovat přímo v garáži hotelu, a to za 150 Kč/den.

Galerie

4 990 Kč
bez DPH