Seminář: Stavební a technický dozor

Seminář: Stavební a technický dozor

Dozor při přípravě a realizaci výstavby v souladu se stavebním zákonem

Termín: 27. 6. 2016
Přednáší:

Kdo zodpovídá za přípravu a realizaci výstavby? Jaká práva a povinnosti má dozor státních orgánů? Pozor, v průběhu realizace stavby a přechodu stavby do užívání má nezastupitelnou úlohu rovněž stavební a technický dozor. A kdy může tzv. autorizovaný inspektor nahradit stavební úřad? Vyznejte se v nepřehledné spleti zákonů a nařízení s naší pomocí!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Stavební a technický dozor je seznámit Vás s požadavky stavebního zákona na účastníky výstavby a upozornit nejen na jejich řešení v praxi, ale i na oblasti, v nichž se nejčastěji chybuje. Při realizaci stavby hraje důležitou roli technický dozor stavebníka pro kvalitativní, normové, fakturační a jiné technické záležitosti a dozor stavebníka nad koordinací bezpečnosti na stavbě prostřednictvím koordinátora BOZP na staveništi. A jak je to v případě staveb svépomocí?

Cílem semináře Stavební a technický dozor je upozornit na přetrvávající výkladové a aplikační nejasnosti a nabídnout správná řešení problémů v praxi.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Stavební a technický dozor je určen všem rozhodujícím účastníkům výstavby, tedy projektantům, stavbyvedoucím, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.30):

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy
  2. Požadavky na výrobky, na stavby a na účastníky výstavby
  3. Povinnosti stavebníka/vlastníka stavby
  4. Zodpovědnost projektanta za projektovou přípravu staveb
  5. Zodpovědnost zhotovitele stavby/stavbyvedoucího za realizaci stavby
  6. Technický dozor stavebníka
  7. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  8. Stavební dozor u staveb svépomocí
  9. Státní stavební dozor stavebního úřadu
  10. Ukázky z právních předpisů k jednotlivým bodům semináře, diskuze
Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout