Seminář: Stavební zákon v praxi

Seminář: Stavební zákon v praxi

Prováděcí předpisy a připravovaná novela stavebního zákona

Termín: 11. 5. 2016
Přednáší:

Víte, že stavební zákon prošel již 13 novelizacemi za posledních 10 let? Předpisy pro jeho provádění se pak mění ještě častěji. Co chystá plánovaná novelizace stavebního zákona, která by měla zohlednit zkušenosti z praxe? Kromě stavebního zákonu dále upravuje práva a povinnosti účastníků výstavby také autorizační a živnostenský zákon, stejně jako vyhláška o dokumentaci staveb. Jak se ale vyznat v nepřehledné spleti zákonů a nařízení?

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Stavební zákon v praxi je upozornit Vás na aktuální změny právních předpisů i připravovanou novelu stavebního zákona. Stavební zákon připouští různé možnosti schvalování stavebních záměrů v územním řízení i stavebním řízení. Aplikace těchto možností je však v praxi velmi problematická.

Náplní semináře jsou dále požadavky na účastníky výstavby (projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP), včetně požadované kvalifikace a praxe. Seznámíme Vás rovněž s náležitostmi stavebního deníku i dokumentací provedení stavby. V neposlední řadě se budeme zabývat povolovacími procesy při přechodu stavby do užívání.

Cílem semináře Stavební zákon v praxi je upozornit na přetrvávající výkladové a aplikační nejasnosti Vašich práv i povinností a nabídnout správná řešení problémů v praxi.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Stavební zákon v praxi je určen všem rozhodujícím účastníkům výstavby, tedy projektantům, stavbyvedoucím, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.30):

 1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy
 2. Požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 3. Požadavky na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 4. Požadavky na účastníky výstavby – kvalifikace, praxe
 5. Výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě – projektant, stavbyvedoucí
 6. Přehled prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., Vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
 7. Rozbor vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 8. Stavební deník – náležitosti jeho vedení vyplývající ze Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 9. Dokumentace skutečného provedení stavby
 10. Přechod stavby do užívání – varianty povolovacích procesů
 11. Metodické pomůcky MMR a ČKAIT pro účastníky výstavby – ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS
Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout