Seminář: Švarcsystém – co je a co není legální

Seminář: Švarcsystém – co je a co není legální

Kdy je zaměstnavatel povinen uzavřít s pracovníkem pracovní smlouvu a co hrozí, pokud tak neučiní?

Termín: 5. 9. 2012
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dne 1. ledna 2012 vstoupily v účinnost legislativní změny, jejichž cílem je potírání tzv. „švarcsystému“ (tj. uzavírání obchodně-právních smluv s „dodavateli“ různých činností namísto uzavírání pracovně-právních smluv se zaměstnanci). Jednou z hlavních „zbraní“ státu je významné zpřísnění sankcí, před nimiž může obě smluvní strany ochránit především důkladná znalost této problematiky a vyvarování se základních chyb. Zveme Vás na seminář, který vychází z aktuálních nejpalčivějších problémů zaměstnavatelů v praxi.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Cílem semináře, který je postaven na aktuálních praktických otázkách z praxe zaměstnavatelů, je podrobné seznámení posluchačů s problematikou „švarcsystému“ se zaměřením na klíčovou otázku, kde leží hranice mezi legálním a nelegálním využíváním obchodně-právních vztahů.

Po absolvování semináře budete přesně vědět, kdy je nutné svěřit výkon práce zaměstnanci na základě pracovně-právního vztahu a kdy je naopak možné svěřit příslušnou činnost jinému podnikateli na základě obchodně-právního vztahu. Budete si také moci ověřit, zda jsou vaše již uzavřené smluvní vztahy s jinými podnikateli v souladu s platnou právní úpravou.

Velké množství případů, na které příslušná legislativa dopadá, nelze bez hlubší analýzy jednoznačně označit za legální, či nelegální z hlediska zákazu švarcsystému. Na semináři Vám poradíme, jak snížit případná rizika a předejít tak vysokým pokutám.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Švarcsystém – co je a co není legální je určen zejména podnikatelům, kterých se tato problematika přímo dotýká (ať již na straně „zaměstnavatele“ nebo na straně „zaměstnance“). Ocení jej také pracovníci z řad personalistů a HR manažerů.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Program celodenního semináře (9,00 - 15,30 hod.)

 

1. Obecně k problematice švarcsystému

 • základní nastínění problematiky
 • stručně k historii právní úpravy související se švarcsystémem
 • dopady švarcsystému pro stát a jeho jednotlivé účastníky (zejm. sankce hrozící „zaměstnavatelům“)

2. Právní úprava zakazující švarcsystém

 • vývoj a smysl právní úpravy
 • vysvětlení platné právní úpravy

3. Sankce

 • rozlišení sankcí a orgánů, které je mohou ukládat

4. Vymezení hranice legální obchodní spolupráce a nelegálního švarcsystému

 • vymezení pojmu „závislá práce“
 • vymezení ostatních klíčových aspektů (vlastník pracovních pomůcek, množství odběratelů, místo výkonu činnosti atp.)

5. V praxi nejčastější aspekty naznačující využívání švarcsystému

 • určení nejrizikovějších aspektů

6. Potenciální způsoby řešení

 • přehled základních opatření snižujících rizika

7. Švarcsystém v soudní praxi

 • podrobné seznámení s klíčovými soudními rozhodnutími a jejich analýza

Mgr. Ivo Štorek

Mgr. Ivo Štorek absolvoval studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v jejich rámci stáž v holandském Groningenu.

Holiday Inn Brno

Holiday Inn Brno

Křížkovského 20, Brno 603 00

Seminář se koná v prostorách hotelu Holiday Inn.

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, jen několik minut od centra města.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Doprava:

MHD:

 • tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 do zastávky Velodrom

 

Autem:

 • Směr z Prahy (200 km) a z Bratislavy (150 km) - D1 dálniční exit 190, za tunelem ostře doprava dle navigačních ukazatelů s logem Holiday Inn
 • Směr z Vídně (130 km) – ukazatele na centrum a BVV (výstaviště)

GPS: 49°11'3.729"N, 16°34'49.889"E

 

Možnosti parkování:

bezplatné parkování v blízkosti hotelu.

V případě konání veletrhů, výstav či kulturních akcí na výstavišti je možnost bezplatného parkování omezena. Případně je možné využít placené služby parkovacího domu naproti Holiday Inn.