Živé vysílání: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Živé vysílání: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Kde leží hranice mezi nelegální a legální prací?

Termín: 18. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dosud nezničitelný švarcsystém je problémem nejen pro vládu, ale také pro ministerstvo financí. Proto jeho prověřování patří mezi nejčastější terče inspekce práce. Jeho úplné zrušení by zejména v současné krizi znamenalo pro firmy velkou finanční i administrativní zátěž a také ztrátu flexibility. Zúčastněte se našeho prakticky orientovaného semináře a zjistěte, kde leží hranice mezi legální spoluprací a švarcsystémem a jaké sankce vám mohou hrozit.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

 

Cíl online semináře

Znáte pravidla a možnosti pro uzavírání obchodněprávních smluv s osobami samostatně výdělečně činnými? Víte, ve kterých případech musíte uzavřít pracovní poměr? Jak na situaci pohlížejí inspektoráty práce a jak soudy? Vyřešte tuto problematickou situaci v souladu s právními předpisy pomocí praktických návodů a vyhněte se vysokým pokutám za nelegální zaměstnávání!

Cílem semináře Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je poskytnout vám odpovědi na klíčové otázky – kde leží hranice mezi legálním a nelegálním využíváním obchodněprávních vztahů, kdy je nutné svěřit výkon práce zaměstnanci na základě pracovněprávního vztahu či zda je možné svěřit příslušnou činnost jinému podnikateli na základě obchodněprávního vztahu.

Zaměříme se také na problematiku již uzavřených smluvních vztahů s jinými podnikateli a na otázku jejich platnosti v souladu s aktuální legislativou. Zjistíte, jak snížit všechna rizika a předejít vysokým pokutám. Věnovat se budeme i důkladné analýze dostupných soudních rozhodnutí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je online seminář určen

Seminář Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je určen zejména statutárním zástupcům a ředitelům firem, personalistům a HR manažerům, mzdovým účetním a v neposlední řadě také firemním právníkům. Vhodný je také pro fyzické osoby, které již uzavřely smlouvy o poskytování služeb nebo takový krok zvažují.

Další informace

S ohledem na aktuální vládní nařízení proběhne seminář formou živého vysílání. Program se nemění a každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Živý přenos budete moci sledovat z pohodlí vaší kanceláře či domova prostřednictvím svého zařízení. Zároveň budete mít možnost klást lektorovi své otázky v reálném čase.

Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,00 - 14,00 hod.)

1. Problematika švarcsystému

 • nastínění problematiky
 • historie právní úpravy související se švarcsystémem
 • dopady švarcsystému pro stát a jeho jednotlivé účastníky (sankce hrozící „zaměstnavatelům“)

2. Právní úprava zakazující švarcsystém

 • historie právní úpravy
 • platná právní úprava

3. Sankce

 • rozlišení sankcí a orgánů, které je mohou ukládat
 • aktuální stav boje státu s vymýcením švarcsystému

4. Vymezení hranice legální obchodní spolupráce a nelegálního švarcsystému

 • formy spolupráce externími dodavateli
 • pojem „závislá práce“
 • ostatní klíčové aspekty (vlastník pracovních pomůcek, množství odběratelů, místo výkonu činnosti atp.)

5. Nejčastější a nejrizikovější aspekty naznačující využívání švarcsystému v praxi

6. Způsoby řešení

 • základní opatření snižující rizika

7. Švarcsystém v soudní praxi

 • klíčová soudní rozhodnutí a jejich analýza

7. Další formy nelegálního zaměstnávání

 • činnost nesolidních agentur práce
 • zaměstnávání bez uzavřené písemné pracovní smlouvy
 • zaměstnávání cizince ze třetích států

 

JUDr. Jaroslav Škubal

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH