Seminář: Jak správně nastavit transferové ceny

Seminář: Jak správně nastavit transferové ceny

Jak nastavit správně transferové ceny a připravit se na daňovou kontrolu

Termín: 20. 1. 2016

Během semináře se dozvíte, jak nastavit a aplikovat transferové ceny ve své firmě, budete vědět, jak si poradit s tvorbou dokumentace transferových cen a jak se připravit na daňovou kontrolu. Lektoři - zkušení odborníci z praxe - vysvětlí problematiku transferových cen nejen z daňového, ale také z právního hlediska a zaměří se i na účetní aspekty obvyklých cen. 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které jim pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly.

V daňové části bude seminář zaměřen zejména na sdělení zkušeností z daňových kontrol, obvyklých chyb firem při přípravě své obhajoby, aktuálnímu přístupu české daňové správy, nové vykazovací povinnosti z hlediska propojených transakcí, změně legislativy v oblasti transferových cen, judikatuře Nejvyššího správního soudu v oblasti transferových cena na případovou studii na stanovení ceny u poskytovatelů služeb.

V účetní části bude seminář zaměřen zejména na promítnutí transferových cen v oblasti účetnictví a jejich význam pro statutární audit.

V právní části se budeme zabývat především otázkou odpovědnosti členů statutárních orgánů a novou úpravou zpráv o propojených osobách.

Prohlédněte si také detailní program semináře.

Lektoři

Účastníkům se v průběhu seminárního dne budou věnovat čtyři lektoři - odborníci s bohatými zkušenostmi z praxe - ze společnosti Rödl & Partner, k.s., renomované mezinárodní poradenské kanceláře poskytující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství:

  • Ing. Petr Tomeš (daňový poradce, Associate Partner)
  • Ing. Miroslav Kocman LLM (daňový poradce, Associate Partner)
  • Ing. Jaroslav Dubský FCCA (auditor, Partner)
  • JUDr. Pavel Koukal (advokát, Associate Partner)

Komu je seminář určen

Seminář Jak správně nastavit transferové ceny je určen především pro tyto zástupce soukromých firem:

  • finanční ředitele
  • jednatele
  • hlavní účetní
  • vedoucí controllingu
  • odbornou veřejnost

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře s workshopem (9.00-15.30)

 

1)    Transferové ceny z daňového pohledu (Petr Tomeš, Miroslav Kocman)

a)    Identifikace transakcí a daňových rizik

b)    Dokumentace k transferovým cenám

c)    Přístup české daňové správy, nálezy z kontrol, judikatura

d)    Jak se připravit na daňovou kontrolu transferových cen

e)    Změna legislativy, nové vykazovací povinnosti

f)     Iniciativa BEPS, změna struktury dokumentace

g)    Služby s nízkou přidanou hodnotou

 

2)    Transferové ceny z auditorského pohledu (Jaroslav Dubský)

a)    Převodní ceny – významné dopady na podniky z pohledu účetnictví, statutárního auditu

b)    Další souvislosti převodních cen na podniky (investiční pobídky, dotace)

 

3)    Transferové ceny z právního pohledu (Pavel Koukal)

a)    Zpráva o vztazích s propojenými osobami – současná praxe, nová úprava

b)    Odpovědnost členů statutárních orgánů a vedoucích pracovníků za problematiku transferových cen a transakce v rámci koncernu 

 

+ praktické příklady, diskuse a odpovědi na otázky účastníků semináře