Seminář: Účetní závěrka a její změny pro rok 2018

Seminář: Účetní závěrka a její změny pro rok 2018

Principy - úskalí - tipy a novinky

Termín: 10. 12. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jaké povinnosti musíte nově dodržet při sestavení letošní účetní závěrky? A jak zvládnout efektivně a bez chyb celý proces od přípravných prací přes inventarizaci po sestavení daňového přiznání? Seminář Vás provede nejčastějšími úskalími, se kterými se v praxi setkává každá firma, aniž by to zpravidla tušila!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu

Seminář cílí na podrobné seznámení účastníků s procesem účetní závěrky za rok 2018 a nabytí praktických znalostí pro její  správné provedení. Účastníci získají informace o tom, do jaké kategorie patří příslušné účetní jednotky, a seznámí se s novinkami v účetních předpisech. Současně je třeba upozornit na změny v odepisování Goodwillu, oceňování reálnou hodnotou a vykazování některých položek v účetních výkazech. Lektorka propojí legislativu s praxí a doplní seminář o praktické příklady k dané problematice a tipy, v čem se nejčastěji chybuje. 
Detailní program kurzu naleznete zde

Komu je seminář určen:

Seminář  Účetní závěrka a její změny pro rok 2018 je určen primárně pro účetní, ekonomy, finanční manažery a dále se bude hodit vedoucím firem. 

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

 

Obsah semináře (9:00-15:00)

 1. Novinky v účetních předpisech pro podnikatelské subjekty (odpisování Goodwillu, novinky v oceňování reálnou hodnotou, změny ve vykazování v účetních výkazech)

 2. Legislativní rámec účetní závěrky

 3. Přípravné práce pro účetní závěrku, účetní operace před uzavřením účetních knih

  1. Účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky,

  2. Účtování o zálohách,

  3. Vypořádání DPH na účtu 343,

  4. Zásoby, nedokončená výroba

  5. Kurzové rozdíly

  6. Pohledávky

  7. Závazky

  8. Tvorba rezerv a opravných položek

  9. Majetek

  10. Zásoby, nedokončená výroba

  11. Neuhrazené závazky

 4. Inventury a inventarizace

 5. Vnitropodnikové směrnice

 6. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, výpočet daně z příjmu

 7. Kategorizace účetních jednotek

 8. Základní kontrolní vazby ve výkazech účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha

 9. Výroční zpráva včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

 10. Následné povinnosti účetní jednotky, povinnost zveřejnění roční závěrky

 

Jarmila Trnkalová

Lektorka působí v praxi jako daňová poradkyně více než dvacet let.
Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní.

Hotel Troja

Hotel Troja

Trojská 2232/1, Praha 180 00

Seminář se koná v Hotelu Troja****Místo konání je bezbariérově přístupné.

GPS kódy: 50°7'18.133"N, 14°27'15.319"E

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy, Hotel Troja

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze pak dojít pěšky nebo 1 zastávka tramvají č. 10, 17 či 24 - zastávka Ke Stírce

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Ke Stírce

d) autobusem č. 102 - zastávka Kobyliské náměstí

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do hotelu využít MHD, neboť parkování je v této oblasti možné pouze v ulicích, a to prostřednictvím parkovacích automatů.

Hotel nabízí placená parkovací místa v garáži za 390 Kč/den. Pozor, počet parkovacích míst v garáži je omezen!

Galerie