Seminář v Brně: GDPR ve školách od A do Z

Seminář v Brně: GDPR ve školách od A do Z

Praktická příprava na nařízení EU ve školním prostředí

Termín: 12. 3. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Také škol se týká nové nařízení EU, jež přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů. GDPR zpřísňuje nakládání s osobními údaji dětí, žáků, studentů, pedagogů i dalších zaměstnanců školy. Připravte se včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Jak se musí změnit vnitřní předpisy školy? Musíte provést audit a zaměstnat pověřence pro ochranu osobních údajů? Zúčastněte se praktického semináře a zjistěte, jak zavést GDPR do praxe vaší školy. Nepodceňte kvalitní a včasnou přípravu!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

3 990 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře GDPR ve škole od A do Z je seznámit školy (případně i školská zařízení) s novým nařízením EU a pomoci jim s orientací v množství změn v ochraně osobních údajů. Školy zpracovávají množství choulostivých informací o dětech, žácích i studentech i řadu údajů o svých zaměstnancích. Jak si například poradit s prezentací fotografií na stránkách školy, facebookovém profilu atp.? Je nejvyšší čas se začít připravovat na praktickou implementaci všech změn do školního prostředí, protože při nesplnění povinností hrozí i školám postih. Na semináři s vámi krok za krokem probereme, jak konkrétně se má vaše škola na změny nachystat a co musíte nově zavést do praxe.

Vyhněte se potížím kvalitní a včasnou přípravou! Praktické školení vás provede konkrétními povinnostmi, které jako škola máte (a budete mít) a zodpoví všechny vaše dotazy.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář GDPR ve školách od A do Z je určen vedení škol i školských zařízení, případně i jejich zřizovatelům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře.

PROGRAM PŮLODENNÍHO SEMINÁŘE (12. 3. 2018, 9.00–13.00)

Seminář poskytne účastníkům základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů v prostředí škol a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů dětí, žáků i pedagogů, včetně nové úpravy, kterou přinese nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

1. Základní informace o GDPR – specifika školního prostředí
2. Osobní údaje dětí, žáků, pedagogů
3. Postavení subjektů při zpracování osobních údajů školou
4. Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů školou
- základní zásady
- souhlas subjektu údajů
- zabezpečení osobních údajů
- nové povinnosti při zpracování osobních údajů
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6. Ochrana práv subjektu údajů
7. Předávání osobních údajů do zahraničí
8. Sankce hrozící školám za porušení povinností
9. Dozorové úřady, Evropský dvůr pro ochranu osobních údajů
10. Nastavení interních procesů ve škole při zajištění souladu s GDPR

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na právo duševního vlastnictví, autorské právo a licence k předmětům duševního vlastnictví, ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů a právo informačních technologií.

Brno

Brno

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Brně, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

3 990 Kč
bez DPH