Seminář v Brně: Intrastat v roce 2019 - Novinky, změny a praktické tipy

Seminář v Brně: Intrastat v roce 2019 - Novinky, změny a praktické tipy

Konkrétní případy i problémy z praxe a jejich řešení

Termín: 22. 1. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte povinnost vykazovat Intrastat? A víte, jaké změny v jeho provádění přináší novelizace nařízení vlády 2019? Na příkladech z praxe Vás zkušení lektoři seznámí s problematickými opravami ve výkazech, všemi novinkami a celým procesem tak, abyste nikde neudělali chybu. Konzultační seminář umožní obchodníkům správně provádět Intrastat i při složitějších obchodních případech a vyvarovat se sankcí za chybné vykazování Intrastatu.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit s prováděním Intrastatu účastníky, kteří s jeho vykazováním začínají nebo by mohli brzo začít. Účastníci semináře budou také seznámeni s veškerými změnami, které přinese novelizace nařízení vlády. Seminář je vhodný i pro účastníky, kteří již Intrastat vykazují a chtějí získat odpovědi na své dotazy k jeho provádění. Ocení ho také ti, kdo obchodníky s členskými státy Evropské unie zastupují.

Účastníci semináře získají všechny potřebné informace o vykazování údajů do Intrastatu včetně jejich pramenů. Seminář seznámí obchodníky se správným a jednotným výkladem ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu tak, aby nečinilo správné provádění Intrastatu problémy obchodníkům ani jejich zástupcům.

Seminář je zaměřen na konkrétní problémy a případy, se kterými se zpravodajské jednotky v praxi často setkávají. Ucelený výklad umožní účastníkům lépe se orientovat v problematice provádění Intrastatu v České republice. 

Prohlédněte si detailní obsah semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Intrastat v roce 2019 je určen pro všechny společnosti, které obchodují s členskými státy Evropské unie nebo mají z jiných důvodů povinnost vykazovat údaje do Intrastatu.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení v průběhu semináře.

 

PROGRAM SEMINÁŘE (10.00–15.00)

 1. Předpisy, prameny a kde získat informace o provádění Intrastatu
 2. Dopady novelizace nařízení vlády na provádění Intrastatu v roce 2019
 3. Zboží sledované v Intrastatu
 4. Zboží nesledované v Intrastatu
 5. Vznik a zánik povinnosti vykazování údajů
 6. Zvláštní druhy a pohyby zboží  
 7. Malé zásilky
 8. Rozebrané zboží
 9. Kódy povahy transakce (praktické příklady)
 10. Zpracování dle smlouvy 
 11. Skupiny dodacích podmínek
 12. Kód zboží
 13. Vlastní hmotnost
 14. Množství v doplňkových měrných jednotkách
 15. Fakturovaná hodnota
 16. Přepočítací kurz
 17. Provádění oprav ve výkazech
 18. Dobropisy
 19. Sankce a chyby v provádění Intrastatu

Ing. Jan Bílý

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Mgr. Veronika Trakalová

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

OC NOSRETI Brno

OC NOSRETI Brno

Křenová 409/52, Brno 60200

Akce se koná v konferenčních prostorách OC Nosreti.