Seminář v Brně: Nejčastější problémy statutárů a jak na ně

Seminář v Brně: Nejčastější problémy statutárů a jak na ně

Jak eliminovat rizika plynoucí z činnosti statutárního orgánu v roce 2021

Termín: 13. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Člen statutárního orgánu obchodní společnosti má řadu různorodých povinností. Zákonodárce mu přitom jeho práci nijak neusnadňuje tím, že právní úpravu neustále mění a doplňuje. Aktuálně je třeba mít se v pozoru před blížící se novelou ZOK, která bude účinná již 1. 1. 2021! Seminář si tak klade za cíl pomoci statutárům zorientovat se v korporátní džungli, díky čemuž se vyhnou hlavním pastem, do nichž podle zkušeností z praxe často padají.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Důležité!

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat.

Cíl semináře

Cílem semináře je pomoci členům statutárních orgánů plnit jejich každodenní povinnosti v souladu s aktuální právní úpravou. V rámci semináře se zaměřujeme na obvyklé klíčové body jejich činností, tj. na jejich postavení a zastupování společnosti, podmínky jejich práce a obchodní vedení společnosti, rozdělení zisku a jeho aspekty nebo na pravidelné každoroční povinnosti.

Účastníkům semináře zároveň pomůžeme zorientovat se v palčivých otázkách souběhu funkcí, ručení za dluhy, podvodného ovládnutí firmy, střetu zájmů či ukládání relevantních listin do sbírky listin a vůbec vkládání informací do obchodního rejstříku. Na základě poznatků z praxe se seminář zabývá spornými otázkami, jež se v těchto oblastech obvykle vyskytují. 

Stranou nezůstanou ani informace o možných následcích porušení takových povinností jak pro statutára, tak pro celou společnost. Zároveň budou veškeré informace důkladně rozebrány s akcentem na velkou novelu zákona o obchodních korporacích, která bude účinná již 1. ledna 2021.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen primárně jednatelům společností s ručením omezeným a členům představenstev akciových společností, kteří se dennodenně setkávají s nejistotou ohledně některých aspektů své činnosti.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

Program celodenního semináře (9,0015,00 hod.)

 1. Role člena statutárního orgánu a její úskalí
  • Postavení člena statutárního orgánu
  • Zastupování společnosti v různých situacích
  • Střet zájmů a zákaz konkurence
  • Pojem obchodního vedení a problémy s jeho vymezením 
 1. Problémy smlouvy o výkonu funkce a souběhu funkcí
  • Souběh funkcí – vymezení problému a dosavadní vývoj
  • Souběh funkcí – jak se vyvarovat a jak jej řešit
  • Požadavky na formu a obsah smlouvy o výkonu funkce
  • Schválení smlouvy o výkonu funkce 
 1. Rozdělení zisku a jeho záludnosti
  • Podmínky a náležitosti výplaty podílu na zisku u s.r.o. a a.s.
  • Test insolvence
  • Nepeněžitá dividenda
  • Důsledky negativního hospodářského výsledku 
 1. Problematické body pravidelných každoročních povinností statutárů a společností
  • Zpráva o vztazích
  • Schvalování účetních závěrek
  • Evidence skutečných majitelů
  • Změny společenské smlouvy
  • Sbírka listin a co v ní často chybí 
 1. Porušení povinností - nebezpečí odpovědnosti statutára a společnosti
  • Vyloučení statutára z výkonu funkce
  • Ručení statutára
  • Trestní odpovědnost člena statutárního orgánu
  • Trestní i jiná odpovědnost společnosti – časté problémy

+ Prostor pro dotazy a diskuzi 

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.

Brno

Brno

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Brně, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH