Seminář v Brně: Změny ve vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace – rok poté

Seminář v Brně: Změny ve vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace – rok poté

Nejčastější problémy z praxe

Termín: 30. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Pravidla vedení zdravotnické dokumentace byla v uplynulém roce dotčena několika zásadními právními předpisy, které mnohdy nabízely víc otázek než odpovědí. Kromě GDPR to byla především velká novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, jejíž výklad byl i mezi odborníky předmětem sporů. Jaká je situace po roce? Jaké postupy se v praxi osvědčily? A jaké problémy zdravotničtí pracovníci v souvislosti se zdravotnickou dokumentací nejčastěji řeší? To vše a mnohem víc se dozvíte na našem semináři!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu 

Cílem semináře je seznámit zdravotnické pracovníky s praktickými otázkami vedení zdravotnické dokumentace a nejčastějšími problémy, které se z pohledu právníků v praxi objevují, to vše s přihlédnutím k poslednímu vývoji v dané oblasti. Dozví se, jak správně vést zdravotnickou dokumentaci, v čem si mohou práci ulehčit, a čemu mají naopak věnovat zvýšenou pozornost, aby minimalizovali riziko sankcí ze strany orgánů veřejné moci či vylepšili svou pozici v případných sporech s pacienty.

Prohlédněte si podrobný program semináře.

Komu je kurz určen:

Seminář je určen zejména poskytovatelům zdravotních služeb a všem zdravotnickým pracovníkům, kteří provádí záznamy do zdravotnické dokumentace, ale i jiným zájemcům o tuto problematiku.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou podklady v elektronické verzi a občerstvení během semináře.

Program půldenního semináře (9:00-13:00)

1. Právní úprava zdravotnické dokumentace a její praktický význam

2. Formy vedení zdravotnické dokumentace

  • Převod dokumentace v listinné podobě na elektronickou

3. Které problémy vyvstávají s nahlížením do zdravotnické dokumentace a pořizováním kopií a výpisů?

  • úhrada nákladů spojených s pořízením kopie či výpisu

  • spory rodičů nezletilých pacientů

  • podmínky přístupu orgánů činných v trestním řízení ke zdravotnické dokumentaci

4. Dopad GDPR na vedení zdravotnické dokumentace

5. Praktický dopad novely vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace

6. Ošetřovatelská dokumentace „rok po novele“

7. Postup nakládání se zdravotnickou dokumentací po ukončení poskytování zdravotní péče

8. Rizika spojena s pochybeními při vedení zdravotnické dokumentace

  • spory s pacienty

  • možné sankce

  • trestněprávní souvislosti

+ Diskuze a odpovědi na vaše dotazy z praxe

Mgr. Katarína Fidriková

Působí v advokátní kanceláři Vašíček a partneři. Zaměřuje se na právní servis poskytovatelům zdravotních služeb (soukromoprávní a správněprávní aspekty).

Mgr. Vladislava Křivová

Působí v advokátní kanceláři Vašíček a partneři. Zaměřuje se na specializované právní služby zdravotnickým zařízením a zdravotnickým pracovníkům.

Brno Office

Brno Office

Králova 279/9, Brno 616 00

Akce se koná v konferenčních prostorách Brno Office.

Parkování

Zaparkovat lze v přilehlých ulicích zdarma.