Živé vysílání: Klíčové změny v odpadech

Živé vysílání: Klíčové změny v odpadech

Nakládání s odpady • Vedení evidence • Soustřeďování • Skladování

Termín: 3. 12. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Evropská unie diktuje rozsáhlé změny v odpadech s povinností transpozice do 5. 7. 2020. Jak se změny promítnou do nového českého zákona o odpadech? Chcete vědět, jaké úpravy se dotknou původců odpadů, obcí nebo provozovatelů sběren odpadů? Jaké jsou požadavky na soustřeďování či skladování odpadů v podniku? V našem živém vysílání vám vše podrobně vysvětlíme.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je poskytnout základní přehled o struktuře nového zákona, vysvětlení povinností při nakládání s odpady s důrazem na rozdíly oproti současnému stavu. Přehledně rozebereme veškeré změny a výjimky − požadavky při vedení průběžné evidence odpadů a jejich ohlašování, nové kódy pro nakládání s odpadem, poplatek za jejich ukládání a obecná problematika jejich přepravy. Také se dozvíte novinky v oblasti přestupků a nápravných opatření. Bude zmíněn i zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.


Prohlédněte si detailní program semináře

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání Klíčové změny v odpadech je určen zejména pracovníkům podniků z různých oborů podnikání, organizacím, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a oprávněným osobám provozujícím zařízení k nakládání s odpady, kteří potřebují získat orientaci ve stále se měnící a vyvíjející se problematice v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Jako účastník online semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka z živého vysílání. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

PROGRAM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9,00–13,00 hod.)

  • Zákon o odpadech a jeho výjimky

- vysvětlení základních pojmů a definic

- stručný obsah zákona

- povinná transpozice odpadových směrnic EU do 5. 7. 2020

  • Základní zásady a změny při nakládání s odpadem

- soustřeďování, skladování, sběr

- mobilní sběr

- odstraňování odpadů, omezení skládkování, poplatek

- výčet zařízení pro využití odpadů bez povolení

- vzorkování a zkoušky odpadů

  • Přehled povinností původce a oprávněných osob

- zásady zařazování, třídění, označování odpadů

- soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů

- upuštění od odděleného soustřeďování

  • Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

- předávání KO do obecního systému

- nakládání s BRKO

  • Přeprava odpadů

- vnitrostátní a přeshraniční přeprava

  • Vedení evidence odpadů a ohlašování

- nové kódy způsobu nakládání s odpady

- vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby

- ohlašování přes ISPOP

  • Nápravná opatření a sankce

- přestupky fyzických osob

- sankce

  • Informace o zpětné odběru výrobků s ukončenou životností

- zpětný odběr použitých elektrozařízení, baterií, pneumatik

- nakládání s autovraky

  • Odpovědi na dotazy

 

Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.