Seminář v Praze: Klíčové změny v odpadech

Seminář v Praze: Klíčové změny v odpadech

Povinné změny EU do 5. 7. 2020 a nový zákon o odpadech od 1. 1. 2021

Termín: 22. 9. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Evropská unie diktuje rozsáhlé změny v odpadech s povinností transpozice do 5. 7. 2020. Jak se změny promítnou do nového českého zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021? Chcete vědět, jaké úpravy se dotknou původců odpadů, obcí nebo provozovatelů sběren odpadů? Jaké jsou požadavky na soustřeďování či skladování odpadů v podniku? V našem živém vysílání vám vše podrobně vysvětlíme.

I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout základní přehled o struktuře nového zákona, vysvětlení povinností při nakládání s odpady s důrazem na rozdíly oproti současnému stavu. Přehledně rozebereme veškeré změny a výjimky − požadavky při vedení průběžné evidence odpadů a jejich ohlašování, nové kódy pro nakládání s odpadem, poplatek za jejich ukládání a obecná problematika jejich přepravy. Také se dozvíte novinky v oblasti přestupků a nápravných opatření. Bude zmíněn i zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.


Prohlédněte si detailní program semináře

Komu je seminář určen

Seminář Klíčové změny v odpadech je určen zejména pracovníkům podniků z různých oborů podnikání, organizacím, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a oprávněným osobám provozujícím zařízení k nakládání s odpady, kteří potřebují získat orientaci ve stále se měnící a vyvíjející se problematice v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Jako účastník semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–15,00 hod.)

  • Zákon o odpadech účinný od 1. 1. 2021 a jeho výjimky

- vysvětlení základních pojmů a definic

- stručný obsah zákona

- povinná transpozice odpadových směrnic EU do 5. 7. 2020

  • Základní zásady a změny při nakládání s odpadem

- soustřeďování, skladování, sběr

- mobilní sběr

- odstraňování odpadů, omezení skládkování, poplatek

- výčet zařízení pro využití odpadů bez povolení

- vzorkování a zkoušky odpadů

  • Přehled povinností původce a oprávněných osob

- zásady zařazování, třídění, označování odpadů

- soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů

- upuštění od odděleného soustřeďování

  • Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

- předávání KO do obecního systému

- nakládání s BRKO

  • Přeprava odpadů

- vnitrostátní a přeshraniční přeprava

  • Vedení evidence odpadů a ohlašování

- nové kódy způsobu nakládání s odpady

- vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby

- ohlašování přes ISPOP

  • Nápravná opatření a sankce

- přestupky fyzických osob

- sankce

  • Informace o zpětné odběru výrobků s ukončenou životností

- zpětný odběr použitých elektrozařízení, baterií, pneumatik

- nakládání s autovraky

  • Odpovědi na dotazy

 

Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH