Seminář v Praze: Kontingenční tabulky levou zadní

Seminář v Praze: Kontingenční tabulky levou zadní

Jak pracovat s největším strašákem Excelu

Termín: 5. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Kontingenční tabulka je šikovný pomocník, který nám v Excelu pomáhá sumarizovat velká data a seskupit je do skupin, se kterými můžeme dále pracovat pomocí různých zobrazení, filtrů či grafů. Prostřednictvím našeho semináře zjistíte, jak snadno provádět analýzy a kde můžete ušetřit čas a práci. Také Vás naučíme pracovat od zdroje dat až po výsledek tak, aby se dal celý proces aktualizovat vždy jedním stiskem tlačítka či klávesy.

 I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře:

Cílem semináře je naučit účastníky pracovat s kontingenčními tabulkami jako s nástrojem pro snadné vytváření a správu datových sestav. Díky semináři dokážete přehledně poskládat sestavu ze zdrojových dat, která může představovat několik desítek tisíc záznamů. 

Navíc Vás seznámíme s nástrojem Power Query, díky kterému nebudete muset opakovaně načítat data z více různých zdrojů. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem, kteří Excel denně využívají při zpracování přehledných tabulek, počítání výsledků a statistik či ke zpřehlednění informací, ovládají tento editor velmi dobře, ale chtějí to umět ještě lépe.

Seminář je určen po uživatele Office 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí. Je možné ho absolvovat i ve starších verzích Office či bez doinstalovaného doplňku, ale nebude možné aktivně pracovat na cca 20 % příkladů ze semináře.

Další informace:

Účastník semináře obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd.

OBSAH SEMINÁŘE (9,00–15,00)

1. Úvod do kontingenčních tabulek a první kroky

  • možnosti použití a základní pojmy
  • vytvoření kontingenční tabulky o jenom či více polích
  • průvodce kontingenčními tabulkami

2. Kontingenční tabulka a jejich zdrojová data

  • práce s tabulkami ze stejného či jiného sešitu
  • tvorba kontingenční tabulky z tabulek z databáze MS Access a jiných datových zdrojů (např. *.txt, *.csv)
  • slučování dat z více oblastí
  • tvorba KT z jiné KT
  • tvorba KT z více tabulek a různých datových zdrojů pomocí nástroje Power Query

3. Formátování kontingenční tabulky a jejich nástroje

  • nastavení polí hodnot – formáty zobrazených dat
  • zobrazení hodnot v KT (zobrazení v %, přírůstky, …)

4. Filtrování a řazení, tvorba průřezů a časových os

5. Seskupování dat (texty, čísla, kalendářní data)

6. Výpočty v KT (výpočtové pole)

7. Závěr s opakováním na souhrnném příkladě

Ing. Jaroslav Nedoma

Ing. Jaroslav Nedoma je lektorem kancelářských aplikací MS Office. S Excelem se setkává denně ve své praxi při zpracování analýz a statistických výstupů z databázových systémů.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH