Živé vysílání: Stavbyvedoucí = klíčový pracovník vaší firmy

Živé vysílání: Stavbyvedoucí = klíčový pracovník vaší firmy

Nenechte si zbytečnými chybami poškodit firmu

Termín: 4. 2. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Seminář má seznámit stavbyvedoucího s právními předpisy ve stavebnictví a následně je aplikovat do praxe. Díky semináři se dozvíte vše potřebné – co mění nový stavební zákon, jak se připravit na kontrolní prohlídku stavby, vedení stavebního deníku, povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího. Jako hlavní nositel odborného vedení realizace stavby se naučíte používat manažerské dovednosti v praxi. Seminář vede Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr v oboru TZS, TPS, EA a místopředseda ČKAIT.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání je seznámit stavbyvedoucí a technický dozor se všemi právními předpisy a uvést je do praxe. Přehledně se tedy dozvíte, co je potřeba znát: od rozboru stavebního zákona a prováděcích vyhlášek přes kontrolní prohlídky na stavbě a vedení stavebního deníku až po manažerské dovednosti nutné k vedení stavby. Nebude chybět ani rozebrání nového stavebního zákona a jeho vlivu na práci stavbyvedoucího.

Navíc vás seznámíme s vazbami stavbyvedoucí na rozhodující účastníky ve výstavbě, např. projektant, technický dozor stavebníka či koordinátor BOZP na staveništi.

Komu je živého vysílání určeno:

Online seminář Stavbyvedoucí = klíčový pracovník vaší firmy je určen především těmto profesím ve výstavbě: stavbyvedoucím a technickým dozorům stavebníka.

Další informace:

Účastník online semináře obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

OBSAH ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9,00 – 13,00)

  1. Nový stavební zákon a jeho vliv na stavbyvedoucího

  2. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další související zákony

  3. Příprava na kontrolní prohlídky stavby v praxi

  4. Povinnosti stavbyvedoucího podle § 153 SZ, včetně povinnosti autorizace k této vybrané činnosti podle Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

  5. Vazba stavbyvedoucího na rozhodující účastníky výstavby: projektant, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi

  6. Vedení stavebního deníku podle § 157 SZ a přílohy

  7. Odpovědnost stavbyvedoucího ze stavebního zákona, občanského zákoníku, autorizačního zákona a trestního řízení

  8. Manažerské znalosti a dovednosti nutné k vedení stavby, jednání s dalšími účastníky výstavby a práci s lidmi

  9. Diskuze a dotazy účastníků
Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.