Seminář: Záludnosti Úmluvy CMR při přepravě zboží a jak na ně

Seminář: Záludnosti Úmluvy CMR při přepravě zboží a jak na ně

Odpovědnost za škodu na zásilce a z překročení dodací lhůty

Termín: 5. 2. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Nevhodně uzavřená smlouva o přepravě vás může přijít draho! Víte, jak nastavit výhodná smluvní pravidla s vašimi partnery? Jaké nové povinnosti klade Úmluva CMR v rámci vnitrostátní přepravy? A umíte řešit nárok na úhradu škody? Vyhněte se riziku finančních ztrát – poradíme, jak na to!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Seminář účastníkům názorně a na praktických příkladech vysvětlí, jaké je postavení a odpovědnost dopravce a zasílatele. To vše jak v mezinárodní, tak i ve vnitrostátní silniční přepravě zboží, se zohledněním nové aplikace některých částí Úmluvy CMR i na vnitrostátní přepravy. Součástí semináře budou praktická doporučení k formulaci a obsahu smluv týkajících se přepravy zboží, se zaměřením na jejich dopady do následného uplatňování škodních nároků.

Doporučíme také, jak nastavit praktické interní postupy především při poptávání, nabízení a objednávání přeprav, včetně reklamačních postupů. Bude poukázáno i na postupy a problémy v souvislosti s vystavováním a používáním nákladního listu jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních přepravách. To vše včetně odkazů na nejčastější praktické potíže v souvislosti s pojištěním odpovědnosti dopravce a zasílatele a pojištěním zbožovým (přepravním). Rozebrány budou i aktuální praktické problémy v souvislosti s (neomezenou) odpovědností dopravce.

Více informací naleznete v detailním programu semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro zástupce spedičních a dopravních společností, stejně jako pro společnosti v pozici odesílatelů či příkazců, respektive dovozců a vývozců. A to zejména pro osoby na vedoucích pozicích těchto společností, případně pro osoby na pozicích vedoucích logistiky.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30)

  1. Smlouva o přepravě a smlouva zasilatelská – obsah a rozdíly, vymezení ve vztahu ke smlouvě o provozu dopravního prostředku
  2. Právní postavení a odpovědnost zasílatele za škodu, včetně vysvětlení pozice a odpovědnosti tzv. čistého zasílatele, zasílatele za přejímací sazbu a zasilatele v pozici dopravce (samovstup, přiměřené použití komisionářské smlouvy)
  3. Právní postavení a odpovědnost dopravce za škodu podle občanského zákoníku a podle Úmluvy CMR
  4. Nová povinnost aplikovat Úmluvu CMR i u vnitrostátních silničních nákladních přeprav – dopady, možnosti i rizika použití poštovního zákona při tzv. balíčkových přepravách.  
  5. Aplikace Úmluvy CMR na nároky z přepravy, s přihlédnutím ke smlouvě o přepravě i smlouvě zasilatelské
  6. Principy a rozsah Úmluvy CMR ve vnitrostátní přepravě zboží a v mezinárodní přepravě zboží
  7. Aktuální praktické otázky nakládky a vykládky, včetně problémů při předání a převzetí zásilky ze strany dopravce a ze strany příjemce
  8. Rozsah a limity odpovědnosti za škodu na zásilce a z překročení dodací lhůty, se zaměřením na udání hodnoty zásilky a zvláštního zájmu na dodání + aplikace tzv. neomezené odpovědnosti dopravce v praxi
  9. Nákladní list CMR, význam a důsledky jeho použití
  10. Reklamace, žaloby a promlčení v silniční dopravě

JUDr. Alice Kubová Bártková

Působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner. Specializuje se od počátku své profesní dráhy na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH