Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Seminář: BOZP a PO – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021

Maximum pro bezpečnost na vašem pracovišti a přehled aktuálně platných povinností pro rok 2021

Termín: 5. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Chcete se vyhnout sankcím v případě kontroly státního orgánu? Díky našemu semináři si můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2021! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

2 a více účastníků = sleva 15 %

5 490 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl online semináře

Namátková kontrola se může týkat kohokoliv nezávisle na tom, v jaké oblasti působí. Potřebujete přehledně, uceleně a prakticky poznat problematiku BOZP a PO podle platné legislativy a z ní vyplývající povinnosti pro rok 2021? Umíte najít řešení nejčastějších problémů a znáte možnosti jejich prevence?

V rámci semináře BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021 se zaměříme na hlavní problémy objevující se v praxi. Dozvíte se, jaké požadavky se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli všem sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění.

Představíme vám také nejčastější nedostatky v plnění povinností a doporučíme účinné postupy, jak jim můžete předejít. Ověřte si, že děláte maximum pro eliminaci a prevenci pracovních úrazů a že postupujete správně v případě, že k úrazu přece jen dojde.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je online seminář určen

Seminář BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2021 je určen osobám pověřeným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Seminář zároveň ocení zaměstnavatelé, majitelé či jednatelé firem, kteří jsou za problematiku BOZP a PO odpovědni.

Další informace

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám omezený počet účastníků na místě a dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě i záznam celého kurzu.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00–14:00 hod.)

1.  BOZP a PO – přehled platných předpisů v souvislosti s BOZP a PO pro rok 2021

2.  BOZP a PO – klíčové povinnosti zaměstnavatele:

  • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a zákona o požární ochraně
  • identifikace rizik BOZP
  • prevence v oblasti BOZP a PO – postupy, návody a rady
  • systém školení v BOZP a PO podle zákoníku práce a zákona o PO
  • řešení pracovních úrazů
  • bezpečnost technických zařízení
  • speciální oblasti BOZP

3.   Novinky v právních požadavcích BOZP a PO

4.   Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce

5.   Informace o pracovních úrazech vzniklých v roce 2020

6.   Příklady pracovních úrazů

7.   Činnost orgánů inspekce práce v roce 2021

9.   Diskuze

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 17letou praxí.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH