Série workshopů: Manažer 4.0

Série workshopů: Manažer 4.0

Staňte se vědomým lídrem a načerpejte inspiraci ke změnám na míru vaší firmě

Termín: 20. 4. 2017 – 8. 6. 2017
Přednáší:

Vědecké experimenty jasně prokázaly, že při řešení úkolu, k němuž je potřebná kreativita lidí, vede příslib odměny ke zhoršení výsledku.
 
Pracovní trh se mění, přístupy k vedení a řízení zaměstnanců z minulého století již dávno nestačí a tradiční odměňování přestává být účinné. Jak tedy dosahovat skvělých výsledků firmy při co největším zapojení, vlastní iniciativě a spokojenosti zaměstnanců? Absolvujte sérii praktických workshopů a otestujte nový styl vedení přímo ve vaší firmě!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu

Úspěchu a trvalé spokojenosti dosáhne jen ta firma, jejíž vedení a řízení lidí bude založeno na postojích, kvalitách a hodnotách. Cílem série workshopů Manažer 4.0 je rozšířit vaše možnosti při vedení a řízení lidí. Posuňte své podnikání dál a získejte konkurenční výhodu nad ostatními díky iniciativním i spokojeným spolupracovníkům!

Klikněte zde pro detailní program kurzu.

Komu je série workshopů určena:

Série workshopů Manažer 4.0 je určena všem vedoucím pracovníkům, kteří chtějí změnit chování svých spolupracovníků a zároveň si připouští spolupodíl na jejich chování, motivaci a výkonosti, což je nezbytný předpoklad, aby se ve firmě něco skutečně změnilo.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou online materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

 

Obsah vzdělávacího kurzu Manažer 4.0

 

Modul č. 1 (workshop 20. 4. 2017):

Manažerská laboratoř

 • Aktivita Manažerské šachy

  o   Předávání vnitrofiremních informací

  o   Motivace kolegů

  o   Delegování práce

  o   Chování v přidělených rolích

 • Situační vedení a řízení lidí – kdy který styl použít, jaké má výsledky a následky

 • Aktivity testující vliv vytvořeného prostředí na výsledky, motivaci, vlastní iniciativu a kreativitu – např. které prostředí motivuje ke spolupráci a které k soutěži atp. Zažijte si na vlastní kůži, co vás motivuje a především k čemu (k jakému chování, od chuti se na všem spolupodílet až po „udělám jen to, co musím…“)

 • Příklady dobré praxe – z prostředí jak českých, tak i nadnárodních firem

   

Modul č. 2 (webinář 28. 4. 2017):

Koučování změn ve vaší firmě

 • Koučování a podpora vámi testovaných změn ve vaší firmě
 • Diskuse a odpovědi na vaše otázky

 

Modul č. 3 (workshop 11. 5. 2017):

Cesta vědomého lídra

 • Při praktických aktivitách odhalíme kvality a hodnoty vědomého lídra:

    o   Spoluodpovědnost – jak být tvůrcem a ne obětí okolností

    o   Otevřenost, autenticita – jak být sám sebou a umožnit to i druhým a otevřeně i autenticky komunikovat

    o   Respekt odlišností – rozlišit fakta a objektivní pravdu od názoru či jiného pohledu; co s druhým dělá hodnocení a co zpětná vazba

   o   Úspěšné vyjednávání

   o   Spolupráce vedoucí k pozitivním synergiím

   o   Emoční mistrovství

 • Jakým manažerem jste a chcete být?
 • Plán postupných kroků osobního rozvoje k vědomému lídru

 

Modul č. 4 (webinář 26. 5. 2017):

Koučování změn ve vaší firmě

 • Koučování a podpora vámi testovaných změn ve vaší firmě
 • Diskuse a odpovědi na vaše otázky
 • Shrnutí výsledků kurzu, dosažených změn a přínosů

 

Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 8. 6. 2017)

Ing. Miroslav Pavel

Miroslav Pavel je lektorem firemního vzdělávání, zejména v oblasti manažerských dovedností a štíhlé výroby.

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako výkonný ředitel firmy VEIT Electronics, s. r. o.