Rychlý kurz: 2 novely inkluze vs. vaše MŠ

Rychlý kurz: 2 novely inkluze vs. vaše MŠ

Zásadní změny u asistentů pedagoga od 1. 10. 2019 a jejich financování od 1. 1. 2020

Termín: 18. 9. 2019 – 4. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Podzim 2019 přináší do mateřských škol zásadní změny v inkluzi. Hned dvě novely upravují nejen počet asistentů pedagoga, ale hlavně jejich financování! Co je to phAsistent a jak si ho spočítat? Jak se mění požadavky na IVP a na podpůrná opatření? Rychlý kurz pro ředitelky MŠ shrne veškeré změny a důsledky, které s sebou obě novely přinášejí.

Odměňujeme za včasné objednání! Objednejte do 26. 8. 2019 a získejte slevu 10 %.

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH

Cíl vzdělávacího kurzu:

Školní rok ještě ani nezačal a už se to na školky sype. Ne jedna, ale hned dvě novely o inkluzivních opatřeních a změnách financování škol. Čas tlačí, ale informací ze strany MŠMT je jako šafránu. Proto přinášíme komplexní kurz, který shrne vše potřebné. Rychlé, stručně a bez zbytečných teoretických úvodů.

Cílem prvního modulu je provést účastníky kurzu změnami, které přináší novela inkluzivní vyhlášky účinná od 1. 10. 2019. Změny se týkají zejména organizace asistenta pedagoga, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a doporučení poradenských zařízení. Seminář je pojat z hlediska právního a jeho cílem není hodnocení vhodnosti jednotlivých podpůrných opatření.

V rámci videokurzu naopak poradíme, jak se vypořádat s druhou novelou, která zavádí nový typ financování AP. Nově totiž budou školy platit asistenty přímo ze svého rozpočtu. Naučíme vám proto počítat tzv. phAsistent. Jako bonus pak každá škola obdrží praktické inkluzivní kartičky, které jednoduchou a srozumitelnou formou shrnují vše, co o inkluzi musíte skutečně vědět.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací kurz určen:

Vzdělávací kurz je určen ředitelky mateřských škol, jejich zástupce, pro asistenty pedagoga a další pracovníky z oblasti školství.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. V ceně kurzu jsou výukové materiály.

Podrobný program vzdělávacího kurzu

Školení obsahuje 2 moduly, sadu inkluzivních kartiček a závěrečný kontrolní test:

1. MODUL: Seminář (18. 9. 2019 v Praze; 9:00–13:00)

Dopady novely inkluzivní vyhlášky na vaši školku (Mgr. Bc. Alice Frýbová)

  1. Novela inkluzivní vyhlášky – co se mění od 1. 10. 2019?
  2. Omezení počtu pedagogických pracovníků
  3. Poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami po 1. 10. 2019
  4. Změny ve spolupráci s asistenty pedagoga

2. MODUL: Videokurz (ke zhlédnutí kdykoliv a kdekoliv)

Nová pravidla financování asistenta pedagoga (JUDr. Hana Poláková)

  1. Jak financovat asistenta pedagoga od 1. 1. 2019?
  2. Co je to phAsistent a jak ho spočítat pro naši MŠ
  3. Pracovněprávní aspekty činnosti asistenta pedagoga – co se mění a co zůstává?

3. POMŮCKA: Sada inkluzivních kartiček

Materiály pro vaši praxi odborně zpracovala PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Přehledné postupy, jak pracovat se žáky se SVP (užitečná pomůcka pro každého, kdo pracuje s žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb a není speciálním pedagogem či odborníkem na daný problém)

4. Závěrečný kontrolní test

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně se již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí oddělení a v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Bc. Alice Frýbová

Alice Frýbová působí v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi mimo jiné zaměřuje na problematiku školství, a to v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč 4 941 Kč
bez DPH