Rychlý kurz: 2 novely inkluze vs. vaše ZŠ/SŠ

Rychlý kurz: 2 novely inkluze vs. vaše ZŠ/SŠ

Zásadní změny u asistentů pedagoga a jejich financování od 1. 10. a 1. 1. 2020

Termín: 19. 9. 2019 – 5. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Školní rok sotva začal a už se to na nás hrne. Ne jedna, ale hned dvě novely o inkluzivních opatřeních a změnách financování škol. Čas tlačí a informací na internetu je jako šafránu. Získejte komplexní přehled z úst zasvěcených zkušených odborníků a připravte se včas. Díky propojeným modulům se v krátkém čase dozvíte vše potřebné, nabudete jistoty, že postupujete správně, a navíc si lépe poradíte s žáky se SVP při vyučování.

Tento termín je plně obsazen. 

 

 

Z čeho budeme financovat asistenty pedagoga?

Jak si spočítám phAsistent pro naši školu?

Jak má vypadat plán pedagogické podpory po novele inkluzivní vyhlášky?

Jak máme pracovat s podpůrnými opatřeními žáků se SVP?

Cíl vzdělávacího kurzu:

Vzdělávací kurz sestává ze vzájemně provázaných modulů, díky nimž budete mít perfektní přehled jak o chystaných legislativních změnách s jejich důsledky pro vaši školu, tak o efektivním používání jednotlivých podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny moduly je navíc možné absolvovat za jediný den, nebo si je naopak rozdělit do více týdnů, podle vašich možností.

 1. modul se týká novely inkluzivní vyhlášky účinné od 1. 10. 2019. Specialistka na školskou legislativu vás provede procesem správného poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami z právního hlediska. Poradí vám, jak správně postupovat od přijetí žáka ke vzdělávání, přes komunikaci se zákonnými zástupci a poradenským zařízením až k samotnému poskytování podpůrných opatření. Upozorní na připravované změny a jejich důsledky ohledně organizace asistenta pedagoga, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a doporučení poradenských zařízení.
 2. modul vám formou videokurzu objasní principy nového způsobu financování asistenta pedagoga. Specialistka na školskou legislativu a pracovní právo vás podrobně seznámí s novelou nařízení vlády, kterou musejí některé školy uplatnit již od 1. 1. 2020. Bude se podrobněji zabývat právními aspekty zaměstnávání asistenta pedagoga a rolí asistenta pedagoga jakožto podpůrného opatření. Na praktických příkladech vám ukáže, jak si spočítat phAsistent.
 3. pomůcka má podobu speciálně pedagogických kartiček s praktickými návody, jak postupovat při uplatňování podpůrných opatření přímo ve výuce. Tyto pomůcky učiteli názorně ukazují, čeho se vyvarovat a co žákům s jednotlivými typy speciálních vzdělávacích potřeb při výuce pomáhá.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Přínosy vzdělávacího kurzu:

 • Získáte komplexní přehled toho nejdůležitějšího, co obě velké podzimní novely přinesou.
 • Dozvíte se o zásadních změnách v poskytování podpůrných opatření.
 • Připravíte se včas na změny vyžadující správné nastavení rozpočtu školy.
 • Na základě návodu si spočítáte phAsistent pro svou školu.
 • Díky praktickým kartičkám zefektivníte svou práci s dětmi se SVP.
 • Nově nabyté znalosti si ověříte v interaktivním online testu.
 • Jediným závazným termínem je den semináře; poté studujete podle svých časových možností. 

Komu je vzdělávací kurz určen:

Školení je určeno ředitele základních škol a středních škol, jejich zástupce, pro asistenty pedagoga a další pracovníky z oblasti školství.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. V ceně kurzu jsou výukové materiály.

Podrobný program vzdělávacího kurzu

Školení obsahuje 2 moduly (seminář, videokurz), užitečnou pomůcku a závěrečný kontrolní test:

1. MODUL: Půldenní seminář 19. 9. 2019 v Praze 9,00–13,00 hod.

Dopady novely inkluzivní vyhlášky na vaši školu (Mgr. Bc. Alice Frýbová)

 1. Novela inkluzivní vyhlášky – co se mění od 1. 10. 2019?
 2. Omezení počtu pedagogických pracovníků
 3. Poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami po 1. 10. 2019
 4. Změny ve spolupráci s asistenty pedagoga

2. MODUL: Videokurz (ke zhlédnutí kdykoliv a kdekoliv)

Nová pravidla financování asistenta pedagoga (JUDr. Hana Poláková)

 1. Co se mění od 1. 1. 2020? 
 2. Co je phAsistent a jak si ho spočítat?
 3. Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jeho způsob financování
 4. Asistent pedagoga jako pedagogický pracovník a jeho způsob financování 
 5. Pracovněprávní aspekty činnosti asistenta pedagoga všech typech škol

3. POMŮCKA: Sada inkluzivních kartiček

Materiály pro vaši praxi odborně zpracovala PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Přehledné postupy, jak pracovat se žáky se SVP (užitečná pomůcka pro každého, kdo pracuje s žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb a není speciálním pedagogem či odborníkem na daný problém)

4. Závěrečný kontrolní test

Ověřte své nově nabyté znalosti v online interaktivním testu. Otázky budou zpřístupněny po skončení prvního modulu. Termín pro vypracování testu k získání certifikátu je 5. 10. 2019.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Bc. Alice Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Hotel Troja

Hotel Troja

Trojská 2232/1, Praha 180 00

Seminář se koná v Hotelu Troja****Místo konání je bezbariérově přístupné.

GPS kódy: 50°7'18.133"N, 14°27'15.319"E

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy, Hotel Troja

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze pak dojít pěšky nebo 1 zastávka tramvají č. 10, 17 či 24 - zastávka Ke Stírce

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Ke Stírce

d) autobusem č. 102 - zastávka Kobyliské náměstí

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do hotelu využít MHD, neboť parkování je v této oblasti možné pouze v ulicích, a to prostřednictvím parkovacích automatů.

Hotel nabízí placená parkovací místa v garáži za 390 Kč/den. Pozor, počet parkovacích míst v garáži je omezen!

Galerie