Školení: Hygienické minimum pro pracovníky v potravinářství

Školení: Hygienické minimum pro pracovníky v potravinářství

Zajištění bezpečnosti potravin v praxi výrobců i prodejců

Termín: 20. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Při výrobě a zpracování potravin se v praxi často nedodržují normy. To přitom vede k výskytu škůdců i zkažených potravin. Nechcete dopadnout jako s masem v Polsku? Jedním z hlavních kritérií úspěchu je kromě vlastní implementace požadavků správné výrobní a hygienické praxe a základních principů HACCP také zajištění pravidelného vzdělávání všech pracovníků z bezpečnosti potravin formou školení hygienického minima!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Cílem semináře je detailní a praktické vysvětlení základních požadavků zajišťování výroby bezpečných potravin podle platné české a evropské legislativy se zaměřením na dodržování požadavků správné hygienické praxe a výrobní praxe založené na principech HACCP.

V rámci semináře budou prezentována konkrétní řešení a správné postupy pro řešení jednotlivých oblastí v praxi jako jsou např. postupy čištění a sanitace, dodržování osobní hygieny, postupy kontroly škůdců, postupy nakládání s odpady a řízení kvality pitné vody, postupy příjmu, skladování a přípravy surovin a potravin, postupy řízení alergenů, praktické příklady mikrobiologických, fyzikálních a chemických nebezpečí z potravin a návrhy ovládacích opatření pro řízení těchto nebezpečí v potravinářských provozech.

Účastníci semináře budou také seznámeni s konkrétními neshodami a nedostatky z oblasti dodržování správné výrobní a hygienické praxe a systému HACCP, které jsou opakovaně zjišťovány v potravinářských provozech při auditech bezpečnosti potravin a budou objasněna možná řešení neshod.

Informace získané na tomto semináři mohou sloužit jako podklad pro opakovaná interní školení vlastních pracovníků z požadavků hygienického minima.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen pro všechny výrobce potravin i provozovatele, zaměstnavatele a jejich zaměstnance v oblasti provozování potravinářského podniku.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

 

Program celodenního semináře (9:00–15:00 hod.)

  1. Bezpečnost potravin a legislativa (význam, rozsah a základní orientace v platné české i evropské legislativě)
  2. Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech (zdravotní stav, osobní hygiena, školení pracovníků)
  3. Správná hygienická praxe (požadavky na provozovny a zařízení, čištění a sanitace, regulace škůdců, nakládání s odpadem, kvalita vody)
  4. Správná výrobní praxe (požadavky na potraviny, jejich skladování a přípravu, bezpečné zacházení s potravinami, dodržování teplotního řetězce, řízení alergenů)
  5. Nebezpečí z potravin (základní přehled biologických, fyzikálních a chemických nebezpečí a jejich ovládání)
  6. Alimentární onemocnění z potravin (zdroje, přenos a základní dělení onemocnění)
  7. Implementace postupů založených na principech HACCP
  8. Příklady konkrétních neshod z oblasti správné výrobní a hygienické praxe a HACCP

 

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Lektorka je absolventkou potravinářské fakulty VŠCHT v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy řízení bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci systému HACCP. Od roku 2000 je lektorkou vzdělávacích akcí a auditorkou v oblasti bezpečnosti potravin (GMP/GHP, HACCP, GFSI standardy). Provedla více jak 1000 certifikačních a dodavatelských auditů dle standardů GFSI (BRC, IFS) a dle standardů obchodních řetězců v ČR i v zahraničí.

Nakladatelství FORUM (2. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (2. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

    • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie