Školení: Jak se připravit na kontrolu školní a třídní dokumentace v 2. pololetí

Školení: Jak se připravit na kontrolu školní a třídní dokumentace v 2. pololetí

Praktické návody a doporučení

Termín: 7. 2. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Splňujete aktuální požadavky na povinnou dokumentaci školy? Jak dalece Vás může překvapit kontrolní činnost různých subjektů ve školách? Vyvarujte se nejčastějších chyb – na praktickém školení poradíme konkrétní kroky, pomocí kterých se ve svých povinnostech rychle zorientujete.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

3 990 Kč
bez DPH

Cíl školení

Školení reaguje na aktuální požadavky na školy a nejčastější chyby v průběhu kontrol. Jeho cílem je poskytnout zástupcům škol informace, které jim usnadní přípravu na nadcházející kontrolu dokumentace v jejich škole. Upřesníme, jaké má škola i inspektor práva a povinnosti, doporučíme, na co se v tomto roce konkrétně zaměřit a jak se vyvarovat případných sankcí. Dále projdeme dopodrobna povinnou školní dokumentaci a poradíme, jak jí co nejlépe formulovat.

Účastníci získají ucelený přehled o průběhu inspekce. Seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy i na úrovni školy jako organizace. 

Podívejte se na konkrétní program školení.

Komu je školení určeno

Školení je určeno ředitelům a učitelům mateřských a základních škol.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály a občerstvení v průběhu kurzu. 

Program školení (9:0013:00)

 • Pozor na priority kontrol ve školním roce 2019/2020
 • Nejčastější nedostatky v dokumentaci MŠ a ZŠ a jejich náprava
 • Práva a povinnosti školy a inspektorů ČŠI
 • Dopad inkluzivní vyhlášky na administrativu školy
 • Kontrola povinné dokumentace:
  • Školní řád
  • Krizový plán
  • Minimální preventivní program
  • Třídní knihy
 • Kontroly z oblasti hygieny, stravování a BOZP

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

3 990 Kč
bez DPH