Školení na míru: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Školení na míru: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby

Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést do výuky a přesvědčit rodiče, zvyklé na známky, o jeho výhodách? Co a jak můžeme hodnotit? Jak správně podat zpětnou vazbu, která pomáhá žákům růst?

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Orientační obsah školení na míru:

Jaký je rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocení

Výhody a nevýhody známkování

Hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole

Jak na žákovská portfólia

Cíle a kritéria hodnocení

Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení