Školení na míru: Hvězdná sborovna: Jak vybudovat silný pedagogický tým

Školení na míru: Hvězdná sborovna: Jak vybudovat silný pedagogický tým

Každý učitel je osobnost. Ne každý však dokáže respektovat odlišný přístup svého kolegy. Ředitel či vedoucí pracovník proto musí čelit a předcházet jak drobnému skřípání, tak výbuchu velkého konfliktu mezi kolegy. Rozvrácené vztahy se obtížně urovnávají. Osvojte si metody, jak podobným situacím předcházet a jak je vhodně řešit ve prospěch všech stran.

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Orientační obsah školení na míru:

Specifika komunikace v pedagogickém sboru

Skupinová dynamika v týmu

Týmové role a podoby vztahů v týmu

Dopad odlišných hodnot a pedagogického přístupu učitele na týmovou spolupráci

Zásady efektivního řešení konfliktů mezi kolegy

Praktické nácviky komunikace

Trénink interakcí