Školení na míru: Projektové vyučování v praxi

Školení na míru: Projektové vyučování v praxi

Proč ve škole s projekty začínat a jak je připravit a realizovat, abychom úspěšně dosáhli vytyčených cílů výuky, učinili ji pro žáky zajímavou a co nejpřínosnější a sami nepohořeli? Do tajů projektové výuky vás zasvětí zkušený lektor.

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Orientační obsah školení na míru:

Integrovaná tematická výuka x projektové vyučování

Specifické postupy při přípravě a realizaci projektů

Ukázky integrované tematické výuky a projektového vyučování

Co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt

Cíle a kritéria hodnocení

Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení