Akreditované školení na míru: Projektové vyučování v praxi

Akreditované školení na míru: Projektové vyučování v praxi

Proč ve škole s projekty začínat a jak je připravit a realizovat, abychom úspěšně dosáhli vytyčených cílů výuky, učinili ji pro žáky zajímavou a co nejpřínosnější a sami nepohořeli? Do tajů projektové výuky vás zasvětí zkušený lektor.
Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. Lze jej hradit prostřednictvím Šablon.

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.:MSMT- 21411/2020-4-577. 

V případě dodržení akreditovaného rozsahu 8 vyučovacích hodin lze školení hradit prostřednictvím tzv. Šablon.

Orientační obsah školení na míru:

Integrovaná tematická výuka x projektové vyučování

Specifické postupy při přípravě a realizaci projektů

Ukázky integrované tematické výuky a projektového vyučování

Co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt

Cíle a kritéria hodnocení

Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení