Školení na míru: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Školení na míru: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Řada škol neví, jak se vypořádat s pozicí asistenta pedagoga. Stále se měnící legislativní povinnosti však stanovují striktní pravidla. Víte, jak nastavit spolupráci s asistenty? Orientujete se v zaměstnávání a ve financování asistentů? Upozorníme vás na veškeré povinnosti. Nepodceňte kvalitní přípravu, kontrola ČŠI může přijít i do vaší školy!

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Orientační obsah školení na míru:

Legislativní vymezení profese asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jako zaměstnanec
Pracovněprávní problematika asistenta pedagoga (DPP, pracovní poměr na dobu určitou, dovolená, studijní volno, absence žáka, na něhož je napsán apod.)
Vymezení přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga
Náplně práce asistenta pedagoga
Kompetence asistenta pedagoga
Hodnocení a motivace asistenta pedagoga (stressmanagement, time management)
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Spolupráce mezi asistentem pedagoga, žákem a učitelem
Nejčastější chyby a problémy v praxi