Školení: Od otevření nabídek po uzavření smlouvy bez přešlapů

Školení: Od otevření nabídek po uzavření smlouvy bez přešlapů

Konec nejistoty v zadávacím řízení: Návody pro suverénní postup II.

Termín: 11. 3. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Zbrusu nové školení oblíbené Markéty Adámkové z MMR ČR vzniklo na základě podnětů od zadavatelů a dodavatelů ze všech typů organizací po celé ČR a také ze zpětné vazby stovek spokojených účastníků jejího populárního semináře o administraci VZMR. Srdečně vás tedy zveme k účasti na dalším exkluzivním a ryze praktickém semináři!

Při účasti 2 a více kolegů sleva 15 %. Zvažte také speciální zvýhodněnou nabídku - viz níže!

4 990 Kč
bez DPH

Cíl školení

Školení se bude soustředit na správný postup zadavatele v otevřeném zadávacím řízení (včetně zdůraznění odchylek pro ZPŘ) po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zaměříme se na jednotlivé kroky zadavatele, jeho povinnosti, které musí respektovat vždy, a možnosti postupu, jejichž využití záleží na jeho uvážení. Pozornost bude věnována především „zádrhelům“, které mohou v průběhu řízení nastat.

Budeme se pohybovat v mantinelech ZZVZ, zdůrazníme úskalí, která do fáze zadávacích řízení od otevírání nabídek vnesla povinná elektronická komunikace, nebudou chybět informace k hodnocení nabídek či předkládání dokladů, a konečně k uzavření smlouvy. Pomocná ruka pro všechny zadavatele, kteří chtějí zadávat bez stresu, a pro dodavatele, kteří chtějí uspět v zadávacích řízení.

Speciální zvýhodněná nabídka

Přihlaste se současně na související školení Markéty Adámkové Zadávací dokumentace – povinnosti, možnosti a limity!

Díky tomu zaplatíte pouze 7 980 Kč za účast na obou seminářích, tj. ušetříte 2000 Kč. Každého školení se může zúčastnit jiná osoba z vaší organizace. Sleva vám bude uplatněna při fakturaci.

Komu je školení určeno

Pracovníkům na straně zadavatele, kteří mají na starost organizaci zadávacích řízení ve svých organizacích. Zástupcům dodavatelů, kteří se dozvědí, jaké dokumenty a informace jim musí být sděleny a co zadavatelé podle ZZVZ smí a nesmí.

Další informace

Jako účastník školení obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je také občerstvení v průběhu kurzu, elektronické podklady a teplý oběd.

PROGRAM ŠKOLENÍ (9,0015,00 hod.)

Kurz využijí především zástupci zadavatelů a dodavatelů, kteří již mají rámcovou znalost základních pojmů a institutů zákona o zadávání veřejných zakázek. Nebudeme probírat úplné základy, půjdeme do hloubky, tak abyste měli z absolvování semináře maximální užitek a těžili z něj co nejvíce ve své každodenní práci.

Probírané okruhy:

  • Otevírání elektronických nabídek

  • Posouzení splnění podmínek účasti

  • Vysvětlení a doplnění nabídek

  • Hodnocení nabídek

  • Vylučování účastníka zadávacího řízení a vyřízení námitek

  • Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy

  • Oznámení o výběru

  • Uzavření smlouvy

  • Celý den prostor pro konkrétní dotazy a diskusi

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH