Školení pro OZO a techniky PO: Jak splnit zásady požární ochrany 2020

Školení pro OZO a techniky PO: Jak splnit zásady požární ochrany 2020

Dokumentace PO, zdolávání požárů a požárních evakuačních plánů

Termín: 11. 12. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte v pořádku dokumentaci požární ochrany a zdolávání požárů? Víte, co nesmí chybět v požárním evakuačním plánu? A zda ke splnění povinnosti školení zaměstnanců postačí forma e-learningu? Kontrolor z HZS vám na kurzu poradí, jak se nenechat zaskočit nečekanou kontrolou!

LETNÍ AKCE: 50% sleva pro každého dalšího účastníka z Vaší organizace!

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky na požární bezpečnost vykonávaných činností. Obsahem kurzu není výklad právních předpisů v oblasti požární ochrany, ale jejich implementace do praxe. Kurz je zaměřen především na praxi viděnou z pohledu příslušníka státního požárního dozoru.

Splňte veškeré požadavky v oblasti požární ochrany a vyhněte se jak požárům a vážným úrazům, tak i vysokým sankcím!

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen osobám odborně způsobilým v požární ochraně a technikům požární ochrany, ale také všem osobám odpovědným za zabezpečování požární ochrany v budovách a objektech.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–15,00 hod.)

  1. Stanovení podmínek požární bezpečnosti vykonávané činnosti
  2. Tvorba dokumentace požární ochrany – jaké podmínky musí splňovat
  3. Tvorba dokumentace zdolávání požáru a požárních evakuačních plánů
  4. Tvorba obsahu školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek z hlediska akceschopnosti při vzniku mimořádné události
  5. Organizování cvičného požárního poplachu za účelem ověření stanovených podmínek
  6. Příklady z praxe a prostor na vaše dotazy

kpt. Marek Kříženecký, Bc.

Kpt. Marek Kříženecký je absolventem FBI VŠB-TU Ostrava - obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH