Školení v Brně: Smlouvy o dílo ve stavebnictví

Školení v Brně: Smlouvy o dílo ve stavebnictví

Jak je nastavit a ochránit svůj projekt

Termín: 10. 12. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Správné nastavení smlouvy o dílo ve stavebnictví je základem úspěšné realizace a dokončení díla pro všechny zúčastněné strany. Ať už jste odběratelem či zhotovitelem, musíte vědět, na co si u smluv dávat pozor, abyste ochránili svůj projekt a svou práci. Seznamte se s ustanoveními, které ve smlouvě nesmí chybět! Na praktickém semináři se naučíte, jak pro sebe nastavit nejlepší podmínky bez rizika.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl školení

Cílem školení Smlouvy o dílo ve stavebnictví je nabídnout účastníkům návod, jak nejlépe sepsat smlouvu o dílo, která neohrozí žádnou ze zúčastněných stran. Na školení se účastníci seznámí s důležitými ustanoveními tohoto druhu smlouvy a způsoby jejího právního nastavení a řešení.

Seminář je praktickým průvodcem – nabídne poznatky z aplikace v běžném podnikání i poznatky ze soudní praxe a představí konkrétní kroky, které zabrání eventuálnímu soudní řízení. Pomůže firmám předcházet problémům jak v průběhu, tak po ukončení závazkového vztahu mezi architektem, projektantem a zhotovitelem díla. Formou názorných příkladů z praxe představí postupy, díky kterým proběhne zhotovení díla bez zbytečných chyb a sankcí. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je školení určeno

Školení je určeno všem, kteří uzavírají smlouvy o dílo nebo se pohybují v těchto závazkových vztazích jak na straně zhotovitele, tak odběratele.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00-15,30 hod.)

 • Zakotvení smlouvy o dílo v zákoně

  • Rozdíly oproti předchozím právním úpravám (odstranění duální právní úpravy)

 • Užití smlouvy o dílo

  • Specifika smlouvy o dílo v oblasti stavebnictví

  • Nejdůležitější rozdíly v užití pro novostavby a rekonstrukce

 • Subjekty smlouvy o dílo

  • Objednatel (zadavatel)

  • Zhotovitel (dodavatel) – generální a subdodavatelé

  • Vztah subjektů smlouvy o dílo s dalšími účastníky stavebního procesu (architekt, projektant, dozor investora, aj.)

 • Vymezení a definice díla (předmět smlouvy o dílo)

 • Harmonogram díla

 • Cena díla

  • Způsoby stanovení ceny díla

  • Problematika tzv. víceprací a méněprací

 • Kontroly provádění díla, dokončení díla

  • Předání a převzetí díla

 • Odpovědnostní vztahy, vady díla, záruční vady, reklamace

 • Náhrada škody

 • Zajištění, zádržné a bankovní záruky

 • Vedlejší ujednání ve smlouvě o dílo (smluvní pokuty apod.)

 • Ostatní práva a povinnosti stran

 • Autorsko-právní aspekty smlouvy o dílo

 • Příklady ze soudní praxe

JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.

Holiday Inn Brno

Holiday Inn Brno

Křížkovského 20, Brno 603 00

Seminář se koná v prostorách hotelu Holiday Inn.

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, jen několik minut od centra města.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Doprava:

MHD:

 • tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 do zastávky Velodrom

 

Autem:

 • Směr z Prahy (200 km) a z Bratislavy (150 km) - D1 dálniční exit 190, za tunelem ostře doprava dle navigačních ukazatelů s logem Holiday Inn
 • Směr z Vídně (130 km) – ukazatele na centrum a BVV (výstaviště)

GPS: 49°11'3.729"N, 16°34'49.889"E

 

Možnosti parkování:

bezplatné parkování v blízkosti hotelu.

V případě konání veletrhů, výstav či kulturních akcí na výstavišti je možnost bezplatného parkování omezena. Případně je možné využít placené služby parkovacího domu naproti Holiday Inn.