Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Konkrétní řešení pro všechny situace + balík vzorů

Elektronická publikace přináší kompletního průvodce oblastí skončení pracovního poměru pro podnikatelský i veřejný sektor doplněného o sadu souvisejících vzorů pracovněprávní dokumentace.

Autor:

990 Kč
bez DPH

Popis produktu

Elektronický produkt Skončení pracovního poměru zevrubně pokrývá všechny myslitelné situace, které mohou v souvislosti s rozvazování pracovní smlouvy nastat, a to v souladu s aktuálním zněním zákoníku práce. Vysoce sdělný výklad experta na pracovní právo mimo jiné vysvětluje, jaké výpovědní důvody smíte použít a v jakých případech naopak zaměstnanci výpověď dát nesmíte. Varuje také před následky neplatného rozvázání pracovního poměru, a to i v případech, že k němu dojde dohodou.

S produktem získáte kompletní manuál pro všechny případy, které mohou v oblasti skončení pracovního poměru nastat, například výpověď z organizačních důvodů, pro porušování povinnosti ze strany zaměstnance či kvůli ztrátě jeho zdravotní způsobilosti. Zabývá se i problematikou odstupného a specifickými případy odvolání vedoucího pracovníka či vzdání se pracovního místa. Nechybí ani návody pro hromadné propouštění a zákonem stanovenou součinnost s odborovou organizací.

Výklad obohacují desítky příkladů z praxe, upozornění na časté chyby a tipů pro snadnější a hlavně správné vedení celé agendy pracovní doby. Velmi užitečnou součást elektronického produktu Pracovní doba a její specifické úpravy tvoří vzory pracovněprávních dokumentů souvisejících s danou problematikou. Ve výkladu jsou systematicky použity odkazy na platnou legislativu, která je rovněž v produktu obsažena. Více informací o obsahu e-Produktu naleznete zde.

Výhody produktu

  • Elektronický produkt Skončení pracovního poměru obsahuje komplexní manuál řešící všechny situace a potřeby, které mohou z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance v dané oblasti nastat.
  • Vzory dokumentů včetně textů výpovědí z nejrůznějších důvodů a dohod o skončení pracovního poměru v praktické elektronické podobě posílí Vaši právní jistotu a ušetří Váš čas.
  • Praktický formát elektronické publikace Vám umožní okamžitě nalistovat potřebnou pasáž a snadno vyhledávat podle klíčových slov.

Komu je produkt určen

Produkt Skončení pracovního poměru je určen především personalistům, vedoucím pracovních kolektivů a ředitelům soukromých i státních organizací. Tento dokument mohou využít také zaměstnanci, aby se seznámili se svými právy a povinnostmi vůči zaměstnavateli.

Specifikace produktu

E-produkt Skončení pracovního poměru je distribuován elektronicky a nevztahuje se k němu aktualizační servis. Objednat jej lze prostřednictvím našeho webového objednávkového formuláře. Obratem obdržíte přístupový odkaz ke stažení elektronického produktu do Vašeho počítače, tabletu či telefonu a po stažení produktu daňový doklad s platební instrukcí.

E-produkt obsahuje souhrnné informace o problematice skončení pracovního poměru v aktuálním znění pro rok 2013 (79 stran) a vzory souvisejících pracovněprávních dokumentů a aktuální legislativy.

Vzorové strany

Výpovědní doba (dokument Adobe PDF)Výpovědní doba 463 kB

Odstupné (dokument Adobe PDF)Odstupné 475 kB

1 DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

2 VÝPOVĚĎ

2.1 Výpovědní doba

2.2 Výpověď ze strany zaměstnance

2.3 Výpovědní důvody

2.3.1 Výpověď z tzv. organizačních důvodů

2.3.2 Zdravotní stav zaměstnance

2.3.3 Nesplňování předpokladů a požadavků

2.3.4 Porušování povinností, vyplývajících z právních předpisů zaměstnancem

3 ZÁKAZ VÝPOVĚDI DANÉ ZAMĚSTNAVATELEM

4 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

4.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

4.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

5 SOUČINNOST S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

6 HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ

7 ODSTUPNÉ

8 ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

9 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU

10 NÁSLEDKY NEPLATNÉHO ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

10.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem

10.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou

11 ODVOLÁNÍ A VZDÁNÍ SE PRACOVNÍHO MÍSTA

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PLATNÁ LEGISLATIVA

1 Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou

2 Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou v důsledku organizačních změn

3 Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou, která je i výpovědí v případě nesouhlasu zaměstnavatele

4 Odmítnutí žádosti o uzavření dohody o skončení pracovního poměru

5 Dohoda o skončení pracovního poměru

6 Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou (s uvedením důvodu)

7 Výpověď z důvodu rušení části zaměstnavatele

8 Výpověď z obecných organizačních důvodů pro nadbytečnost zaměstnance

9 Výpověď zaměstnavatele daná z důvodu porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

10 Výpověď zaměstnavatele daná z důvodu nesplňování požadavků na výkon sjednané práce

11 Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 1

12 Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 2

13 Žádost zaměstnavatele o udělení předchozího souhlasu odborového orgánu ke skončení pracovního poměru s odborovým funkcionářem

14 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

15 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 1

16 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 2

17 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

18 Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou

19 Oznámení zaměstnance o tom, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále za-městnával

20 Zákoník práce

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

990 Kč
bez DPH