Správa veřejného prostranství v kostce Správa veřejného prostranství v kostce Správa veřejného prostranství v kostce

Správa veřejného prostranství v kostce

Údržba chodníků, silnic a zeleně • Správa dětských hřišť • Manipulace s odpadem

Při správě veřejného prostranství musíte sledovat velmi různorodou legislativu a jste proto vystaveni mnoha rizikům. Využijte praktickou příručku na míru provozovatelům! Na jednom místě se dozvíte, jak na údržbu a kontrolu komunikací, dětských hřišť i veřejného osvětlení podle aktuálních pravidel. Radíme také, jak bezchybně postupovat u nakládání s odpady či zásobování pitnou vodou.

Standardní verze zahrnuje pouze příručku v elektronické podobě.

Při správě veřejného prostranství musíte sledovat různorodou legislativu a jste proto vystaveni mnoha rizikům. Využijte praktickou příručku na míru provozovatelům! Na jednom místě se dozvíte, jak na údržbu a kontrolu komunikací, dětských hřišť i veřejného osvětlení dle aktuálních pravidel. Radíme také, jak bezchybně postupovat u nakládání s odpady či zásobování pitnou vodou.

S prémiovou verzí získáváte příručku v tištěné i elektronické podobě a přístup k speciální webové stránce se vzory a dokumentací!

Při správě veřejného prostranství musíte sledovat různorodou legislativu a jste proto vystaveni mnoha rizikům. Využijte praktickou příručku na míru provozovatelům! Na jednom místě se dozvíte, jak na údržbu a kontrolu komunikací, dětských hřišť i veřejného osvětlení dle aktuálních pravidel. Radíme také, jak bezchybně postupovat u nakládání s odpady či zásobování pitnou vodou.

S gold verzí získáváte příručku v tištěné i elektronické verzi, přístup ke speciálnímu webu se vzory a exkluzivní poradenský servis.

Porovnání verzí

`

2 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

O příručce

Příručka je neocenitelným pomocníkem při plnění povinností ohledně správy veřejného prostranství, která vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá údržba a kontroly veřejných komunikací, osvětlení, dětských hřišť, zeleně, pohřebišť a dalších oblastí jsou v souladu s nejnovější legislativou. Pozornost je dále věnována povinnostem při manipulaci s odpady včetně nebezpečných odpadů, odvádění odpadních vod, zásobování pitnou vodou aj.

Seznámíme vás např. s tím, jaká údržba a kontroly jsou povinné pro zařízení dětských hřišť, jak splnit hygienické normy na dětská pískoviště, jaké konkrétní povinnosti vám přinesla novela zákona o pohřebnictví, jak si poradit se zimní údržbou a mnoho dalších.

Podrobné informace naleznete v obsahu publikace.

V čem vám příručka pomůže:

 • Přehledně a na jednom místě se dozvíte, jak splnit aktuální legislativní požadavky na údržbu či kontrolu veřejných prostor
 • Obdržíte spoustu tipů, jak efektivně spravovat komunikace, dětská hřiště, veřejnou zeleň či pohřebiště
 • Upozorníme na nejčastější chyby a problematická místa: od zásobování pitnou vodou přes odvádění odpadních vod po vznik havárií

Příručka ve standardní verzi zahrnuje:

 • Elektronickou podobu příručky dostupnou z jakéhokoliv zařízení
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací a snadnou orientaci v obsahu

Komu je příručka určena

Všem pracovníkům odpovědným za správu veřejných prostranství: jak z řad obcí, tak např. technických služeb a externích firem, které mají tuto agendu na starost.

Specifikace

Praktická příručka Správa veřejného prostranství v kostce ve standardní verzi zahrnuje příručku v elektronické podobě, která je přístupná z jakéhokoli zařízení, umožňuje fulltextové vyhledávání a obsahuje lupu, interaktivní odkazy a další.

 

O příručce 

Příručka je neocenitelným pomocníkem při plnění povinností ohledně správy veřejného prostranství, která vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá údržba a kontroly veřejných komunikací, osvětlení, dětských hřišť, zeleně, pohřebišť a dalších oblastí jsou v souladu s nejnovější legislativou. Pozornost je dále věnována povinnostem při manipulaci s odpady včetně nebezpečných odpadů, odvádění odpadních vod a zásobování pitnou vodou. 

Seznámíme vás např. s tím, jaká údržba a kontroly jsou povinné pro zařízení dětských hřišť, jak splnit hygienické normy na dětská pískoviště, jaké konkrétní povinnosti vám přinesla novela zákona o pohřebnictví, jak si poradit se zimní údržbou a mnoho dalších.

V rámci prémiové verze máte k dispozici tištěnou příručku a dále přístup k speciální webové stránce. Ta zahrnuje praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy online, které snadno využijete ve své práci!

Podrobné informace naleznete v obsahu publikace.

V čem vám příručka pomůže:

 • Přehledně a na jednom místě se dozvíte, jak splnit aktuální legislativní požadavky na údržbu či kontrolu veřejných prostor
 • Obdržíte spoustu tipů, jak efektivně spravovat komunikace, dětská hřiště, veřejnou zeleň či pohřebiště
 • Upozorníme na nejčastější chyby a problematická místa: od zásobování pitnou vodou přes odvádění odpadních vod po vznik havárií
 • Obdržíte vzory pro vaši praxi: plány údržby (zimní, údržby komunikací a zeleně), řády (veřejného pohřebiště, dětského hřiště) i vzory pro nakládání s odpady (identifikační list nebezpečných odpadů či evidenční list pro jejich přepravu) a mnoho dalších

Příručka v prémiové verzi zahrnuje:

 • Tištěnou příručku
 • Její elektronickou podobu dostupnou z jakéhokoli zařízení
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací a snadnou orientaci v obsahu
 • Přístup ke speciální webové stránce s online vzory a dokumentací, kterou potřebujete ke své práci

Komu je příručka určena

Všem pracovníkům odpovědným za správu veřejných prostranství: jak z řad obcí, tak např. technických služeb a externích firem, které mají tuto agendu na starost.

Specifikace

Příručka Správa veřejného prostranství v kostce zahrnuje tištěnou publikaci (formát A4), elektronickou verzi publikace a přístup k speciální webové stránce s užitečnými vzory, checklisty a aktuální dokumentací související s danou problematikou.

Popis příručky

Příručka je neocenitelným pomocníkem při plnění povinností ohledně správy veřejného prostranství, která vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá údržba a kontroly veřejných komunikací, osvětlení, dětských hřišť, zeleně, pohřebišť a dalších oblastí jsou v souladu s nejnovější legislativou. Pozornost je dále věnována povinnostem při manipulaci s odpady včetně nebezpečných odpadů, odvádění odpadních vod a zásobování pitnou vodou. 

Seznámíme vás např. s tím, jak splnit hygienické normy na dětská pískoviště a jak často musíte vyměňovat písek, jaká údržba a kontroly jsou povinné pro zařízení dětských hřišť, jaké konkrétní povinnosti vám přinesla novela zákona o pohřebnictví, jak si poradit se zimní údržbou a mnoho dalších.

V rámci gold verze máte exkluzivní možnost v rámci poradny kdykoli konzultovat své problémy s odborníky z praxe. Samozřejmě získáváte příručku v tištěné i elektronické podobě a přístup k speciální webové stránce. Ta zahrnuje praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy online, které snadno využijete ve své práci!

Podrobné informace naleznete v obsahu publikace.

V čem vám příručka pomůže:

 • Přehledně a na jednom místě se dozvíte, jak splnit aktuální legislativní požadavky na údržbu či kontrolu veřejných prostor
 • Obdržíte spoustu tipů, jak efektivně spravovat komunikace, dětská hřiště, veřejnou zeleň či pohřebiště
 • Upozorníme na nejčastější chyby a problematická místa: od zásobování pitnou vodou přes odvádění odpadních vod po vznik havárií
 • Obdržíte vzory pro vaši praxi: plány údržby (zimní, údržby komunikací a zeleně), řády (veřejného pohřebiště, dětského hřiště) i vzory pro nakládání s odpady (identifikační list nebezpečných odpadů či evidenční list pro jejich přepravu) a mnoho dalších

Příručka v exkluzivní gold verzi zahrnuje:

 • Poradenský servis s možností kdykoli konzultovat své konkrétní problémy s odborníky
 • Tištěnou příručku
 • Její elektronickou podobu dostupnou z jakéhokoli zařízení
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací a snadnou orientaci v obsahu
 • Přístup ke speciální webové stránce s online vzory a dokumentací, kterou potřebujete ke své práci

Komu je příručka určena

Všem pracovníkům odpovědným za správu veřejných prostranství: jak z řad obcí, tak např. technických služeb a externích firem, které mají tuto agendu na starost.

Specifikace

Příručka Správa veřejného prostranství v kostce zahrnuje poradenský servis, tištěnou publikaci (formát A4), elektronickou verzi publikace a přístup k speciální webové stránce s užitečnými vzory, checklisty a aktuální dokumentací související s danou problematikou.

Obsah příručky

Jednotlivé kapitoly praktické příručky obsahují návody, jak splnit aktuální legislativní požadavky na provoz veřejných prostranství a tipy, jak efektivně spravovat a kontrolovat každou z oblastí. Oddíly příručky jsou děleny následovně:

 1. Správa veřejného prostranství
  • Ukotvení v zákoně, jak splnit související legislativu
  • Kdo je odpovědný za správu veřejných prostranství
  • Zajištění externí společností
  • Zpoplatnění veřejného prostranství
 2. Údržba silnic a chodníků
 3. Údržba dřevin a zeleně
 4. Zimní držba
 5. Správa dětských hřišť a koupališť
 6. Veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení
 7. Správa pohřebiště
 8. Manipulace s odpadem a nebezpečným odpadem
 9. Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Speciální webová stránka, ke které máte přístup s verzemi Premium nebo Gold, přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy, stejně jako legislativu a judikaturu týkající se správy veřejného prostranství. Jedná se např. o plány údržby (zimní, údržby komunikací a zeleně), řády (veřejného pohřebiště, dětského hřiště) i vzory pro nakládání s odpady (identifikační list nebezpečných odpadů či evidenční list pro jejich přepravu) a mnoho dalších. Všechny vzory smluv jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní obce či organizace.

Standardní verze zahrnuje pouze příručku v elektronické podobě.

Prémiová verze zahrnuje tištěnou příručku i její elektronickou verzi a přístup na speciální webovou stránku.

Gold verze zahrnuje tištěnou příručku i její elektronickou verzi, přístup na speciální webovou stránku a exkluzivní možnost využít bezplatné online poradny, kde vám pomohou renomovaní odborníci!

Získejte z příručky maximum užitku

Prémiová a Gold varianta kombinují výhody elektronické a papírové formy tak, aby vám přinesly maximum možného užitku z dané publikace.

Pouze s variantou Gold budete mít možnost se kdykoli obrátit s dotazy na odborníka z praxe v rámci poradenského servisu.

  Gold Prémium Standard
Tištěná příručka R R S
Speciální webová stránka se vzory, formulaři, plány, řády apod. R R S
Exkluzivní poradenský servis - odpovědi od odborníků R S S
Elektronická verze příručky přístupná z jakéhokoli zařízení R R R
Fulltextové vyhledávání R R R
Lupa a interaktivní odkazy R R R
Cena 4 490 Kč 3 790 Kč 2 490 Kč
 

 

 

 

2 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů