Seminář: Systém hodnocení zaměstnanců a stanovení profesních cílů

Seminář: Systém hodnocení zaměstnanců a stanovení profesních cílů

Jak zavést každoroční hodnocení zaměstnanců a proměnit je v nástroj motivace pracovníků a způsob řízení jejich cílů

Termín: 26. 1. 2011
Přednáší:

Právě na začátku roku potřebujete se zaměstnanci shrnout uplynulý rok a sjednat s nimi jejich profesní cíle na nové období. Dobře zavedený a používaný systém hodnocení pracovníků a stanovení jejich profesních cílů v sobě zahrnuje velmi silnou kombinaci motivace a stimulace. Aby hodnocení zaměstnanců bylo efektivní, vyžaduje nejen systémové know-how, ale také patřičnou úroveň komunikačních dovedností při vedení hodnotících pohovorů. 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Většina z nás se setkala s dvěma chybnými variantami hodnocení zaměstnanců. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců s poukazem, že „s podřízenými stejně setkáváme každý den“. Druhá extrémní varianta je naopak příliš neosobní a byrokratická – systém existuje, ale po čase se zvrhne na studený a neosobní proces vyplňování formulářů k určenému datu.

Dobře fungující organizaci by mělo jít o kvalitní systém hodnocení zaměstnanců, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům, umí podpořit a využít energii zaměstnanců tak, aby se cíle zaměstnanců co nejvíce shodovaly s cíli firmy.

Posláním tohoto semináře je vybavit Vás znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zavedení systému hodnocení zaměstnanců ve Vaší firmě. Dále Vám pomůžeme uvědomit si Vaše silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktický návod, jak rozhovor vést tak, aby byl efektivní a motivující, a jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Systém hodnocení zaměstnanců a stanovení profesních cílů je určen všem vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však personalistům a personálním ředitelům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9:00-15:30)

 

  1. Hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
  2. Význam a smysl systému hodnocení pracovníků formou pravidelných strukturovaných hodnotících rozhovorů
  3. Příprava a podklady pro hodnotící rozhovor
  4. Postup a pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby
  5. Zhodnocení stávajících cílů, definování nových cílů a termínovaných úkolů pro jednotlivé pracovníky, navržení způsobů jejich měření a cest k dosažení
  6. Propojení cílů s rozvojovými aktivitami (systém vzdělávání)
  7. Pozitivní postoj pracovníků vůči hodnocení
  8. Zvládání obtížných situací při vedení hodnotícího pohovoru (nad- či podhodnocování hodnoceného aj.)
  9. Uzavření rozhovoru, zodpovědnost ze strany hodnotitele a hodnoceného
  10. Dokumentace

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.