Seminář: Time a stress management

Seminář: Time a stress management

Zorganizujte si lépe svůj časový prostor pro práci (a život)

Termín: 3. 8. 2011
Přednáší:

Také jste si všimli, že někteří lidé jsou na smluveném místě přesně či ještě o 15 minut dříve, zatímco jiní neustále píší sms s omluvou za zpoždění? Roli v našem přístupu k plánování a dodržování plánu hraje také pochopení naší preference k organizovanosti obecně. Provedeme vás dotazníkem, který dokáže odhalit právě tuto preferenci, a prozradíme Vám, jak s výsledkem naložit.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Všichni pracujeme a žijeme pod určitým tlakem. Jde jen o to, aby tento tlak byl pro nás ještě stimulantem a nepřerostl ve stav, který nás celkově ochromuje a dlouhodobě způsobuje celou řadu zdravotních problémů.

Cílem semináře je umět rozlišit, co je pro každého z nás důležité a co je pouze naléhavé. Dozvíte se, jak své priority sladit s prioritami druhých. Zlepšením povědomí o technikách plánování a znalosti svého vrozeného přístupu k organizování, vytvořením vlastního systému ukládání a třídění informací, snížíme jednu ze základních příčin tvorby stresu.

Abychom mohli použít správně nástroje pro plánování času, je třeba si nejprve odpovědět na celou řadu otázek: Kam směřuji? Jak s tím koresponduje můj dnešní plán činností? Co je důležité? Kolik času věnuji důležitým věcem?, apod. To je základ pro to, abychom plánovali skutečně důležité věci, aniž bychom se neustále snažili stihnout vše, co den přinese, co po nás chtějí druzí, na co si vzpomeneme v daný okamžik. To je cesta k odbourání největší příčiny vzniku stresu.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Time a stress management je určen všem, kteří chtějí na time management pohlížet jiným způsobem, než pouhou optikou využívání nástrojů pro plánování (Outlook, propojení s mobilním telefonem, ADK, atd.), ale chtějí znát věci v souvislostech, a pochopit především principy plánování tzv. IV. generace time managementu, a tím eliminovat podstatnou část příčin svého stresu.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30)

 

   • Subjektivní vnímání času (test)
   • Preference k plánování a organizování či využívání kreativity a intuice
   • Principy time managementu I. – IV. generace
   • Stanovení osobních a pracovních priorit a hodnot
   • Analýza časových ztrát, hledání časových rezerv a vlastní organizace času
   • Eustres a distres
   • Pojmenování osobních stresorů
   • Identifikace individuálních dispozic k prožívání stresu (vlivy prostředí, temperamentu a kognitivního stylu)
   • Co se s námi děje při stresu – kognitivní, behaviorální, emoční a fyzická reakce
   • Strategie zvládání stresu

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.