Veřejné zakázky v praxi Veřejné zakázky v praxi

Veřejné zakázky v praxi

Nejčtenější časopis pro zadavatele a dodavatele v ČR: Aktuality, rady, návody

Časopis Veřejné zakázky v praxi je již 7. rokem neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Stále se něco děje a je třeba být v obraze. Nabízíme praktického průvodce, který vám objasní aktuální změny v legislativě, uvede konkrétní příklady a nabídne návody pro řešení vašich problémů v roce 2019 i dále. Autory jsou ti nejpovolanější odborníci, zástupci MMR, zadavatelů, administrátorů, dále advokáti, zkušení dodavatelé či reprezentanti prestižních institucí, asociací a sdružení.

Časopis Veřejné zakázky v praxi je již 7. rokem neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele. Stále se něco děje a je třeba být v obraze - i v roce 2019. Autory jsou ti nejpovolanější odborníci, zástupci MMR, zadavatelů, administrátorů, dále advokáti, zkušení dodavatelé či reprezentanti prestižních institucí, asociací a sdružení.
 
Prémiová verze časopisu přináší množství praktických bonusů v podobě archivu všech čísel, materiálů online, webinářů zdarma a neomezenou dostupnost odkudkoliv.

Výhody prémiové verze

`

2 790 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

3 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Časopis Veřejné zakázky v praxi poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace z oblasti veřejných zakázek z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Je souhrnným užitečným rádcem a nezávislou tribunou všech hlasů.

Titul nabízí odpovědi na aktuální a problematické otázky, včas upozorňuje na povinnosti vyplývající z nové legislativy, přináší řešení konkrétních situací z praxe demonstrované na příkladech a varování před častými chybami, které mohou vést k sankcím a finančním ztrátám. Aktuálně se intenzivně věnuje hlavně aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek, nové výkladové a rozhodovací praxi či úplné elektronizaci VZ.

S časopisem spolupracuje exkluzivní redakční rada složená z renomovaných expertů (viz níže). Autory jsou ti nejpovolanější odborníci u nás a významné osobnosti z praxe. Výběr z témat pro aktuální číslo naleznete v záložce s označením Obsah.

Výhody časopisu

 • Přináší již 7. rokem vždy aktuální servis – co se děje, co se mění, co se připravuje 
 • Konfrontuje názory – sporné body z pohledu zadavatelů, dodavatelů i administrátorů
 • Nestranně poukazuje na nedostatky a chyby – ať se vyvarujte zbytečných postihů 
 • Předává zkušenosti – názory, připomínky a potřeby ze strany zadavatelů a účastníků ZŘ
 • Odpovídá na dotazy čtenářů – týkající se nejen zákona o zadávání veřejných zakázek

Ukázkové strany

Ukázkové číslo časopisu k prolistování a náhled prémiové varianty naleznete zde.

Redakční rada

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

David Ondráčka, M.A., ředitel Transparency International

Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky

Mgr. David Dvořák, LL.M., člen představenstva České společnosti pro stavební právo

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně

Mgr. Tomáš Kruták, člen řídícího výboru Asociace pro rozvoj infrastruktury

Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjov, předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. Romana Derková, právní expertka v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Šroubková, BEM, specialistka veřejných zakázek

JUDr. Josef Chýle, Ph.D., odborník na dohled v oblasti veřejných zakázek

Komu je časopis určen

Časopis Veřejné zakázky v praxi je určen zadavatelům, dodavatelům a administrátorům veřejných zakázek a širší odborné veřejnosti.

Specifikace

Tištěný časopis formátu A4, celobarevný, 64 stran. Časopis je vydáván jako dvouměsíčník a lze jej odbírat prostřednictvím ročního předplatného.

Popis produktu

Časopis Veřejné zakázky v praxi poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace z oblasti veřejných zakázek z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Je souhrnným užitečným rádcem a nezávislou tribunou všech hlasů.

Titul nabízí odpovědi na aktuální a problematické otázky, včas upozorňuje na povinnosti vyplývající z nové legislativy, přináší řešení konkrétních situací z praxe demonstrované na příkladech a varování před častými chybami, které mohou vést k sankcím a finančním ztrátám. Aktuálně se intenzivně věnuje hlavně aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek, nové výkladové a rozhodovací praxi či úplné elektronizaci VZ.

S časopisem spolupracuje exkluzivní redakční rada složená z renomovaných expertů (viz níže). Autory jsou ti nejpovolanější odborníci u nás a významné osobnosti z praxe. Výběr z témat pro aktuální číslo naleznete v záložce s označením Obsah.

Bonusy prémiové verze:

 • Roční archiv magazínu v přehledné elektronické formě s možností vyhledávání
 • Záznamy webinářů s tematikou veřejných zakázek od renomovaných lektorů nejméně 2x ročně zdarma 
 • Relevantní legislativa z oblasti veřejných zakázek
 • Průběžně aktualizované bonusy podle vývoje v oblasti veřejných zakázek
 • Významné slevy na všechna školení o veřejných zakázkách!

Výhody časopisu

 • Přináší již 7. rokem vždy aktuální servis – co se děje, co se mění, co se připravuje 
 • Konfrontuje názory – sporné body z pohledu zadavatelů, dodavatelů i administrátorů
 • Nestranně poukazuje na nedostatky a chyby – ať se vyvarujete zbytečných postihů 
 • Předává zkušenosti – názory, připomínky a potřeby ze strany zadavatelů a účastníků ZŘ
 • Odpovídá na vaše dotazy – týkající se nejen zákona o veřejných zakázkách

Ukázkové strany

Ukázkové číslo časopisu k prolistování a náhled prémiové varianty naleznete zde.

Redakční rada

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

David Ondráčka, M.A., ředitel Transparency International

Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky

Mgr. David Dvořák, LL.M., člen představenstva České společnosti pro stavební právo

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně

Mgr. Tomáš Kruták, člen řídícího výboru Asociace pro rozvoj infrastruktury

Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjov, předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. Romana Derková, právní expertka v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Šroubková, BEM, specialistka veřejných zakázek

JUDr. Josef Chýle, Ph.D., odborník na dohled v oblasti veřejných zakázek

Komu je časopis určen

Časopis Veřejné zakázky v praxi je určen zadavatelům, dodavatelům a administrátorům veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti.

Specifikace

Tištěný časopis formátu A4, celobarevný, 64 stran. Časopis je vydáván jako dvouměsíčník a lze jej odbírat prostřednictvím ročního předplatného.

Výběr z témat pro aktuální číslo

TÉMA MĚSÍCE: Na co ještě musíte při JŘBU myslet, byť to v zákoně nenajdete
Zdeněk Vašák: Nekontrolovat práci externích firem se při žádání o dotace nevyplácí
K možnostem zastoupení zadavatele v zadávacím řízení
Aktuality z rozhodovací praxe českých soudů XXXVIII.
Při posuzování nejasností v nabídce se blýská na lepší časy
Aktuální rozhodnutí ÚOHS
Výhrada změny dodavatele v průběhu plnění VZ
Dokumentace o zadávacím řízení a její poskytování ÚOHS (I.)
První zkušenosti s best value approach
Servisní smlouvy k softwaru z pohledu objednatele
Zadavatelé představují plány potenciálním dodavatelům
Hodnocení kvality – aspekty CSR v dodavatelském řetězci
Tipy šéfredaktorky: Novinky a zajímavosti pro naše čtenáře
Trestněprávní rovina zadávání veřejných zakázek (I.)
Předběžné tržní konzultace ve vaší praxi
Různé pohledy: Prokázání složení požadované jistoty

Z pravidelných rubrik vybíráme

Exkluzivní host: Rozhovory s osobnostmi, které hýbou světem veřejných zakázek.

Co se děje: Pozvánky na akce a novinky ze světa veřejných zakázek.

Zkušenosti z praxe: Pravidla při zadávání veřejných zakázek demonstrované na konkrétních příkladech z praxe, návody pro uchazeče a postupy při plnění zakázky.

Optimální nákup: Veřejné zakázky optikou hospodárného nakupování.

Kontrola ve veřejném zadávání: Pravidla kontroly, nejzajímavější revizní postupy a správní delikty.

Dotace z prostředků EU: Specifika financování projektů dotovaných z EU.

Místní samospráva: Konkrétní problémy měst a obcí a jejich řešení.

Z legislativy: Čerstvé informace o přijatých a připravovaných změnách.

Novinky v judikatuře: Anotace a výklady rozhodnutí relevantních soudů.

Aréna názorů: Dva odborníci, dva názory na veřejné zakázky.

Získejte z časopisu maximum užitku


Prémiová varianta ročního předplatného časopisu Veřejné zakázky v praxi kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z daného časopisu. Navíc získáte kompletní záznamy dvou webinářů, sadu dalších užitečných nástrojů a přístup k digitálnímu archivu starších čísel. Prémiové předplatné Vám přináší tyto výhody: 

  Prémiové Standardní
Tištěný časopis R R
2x ročně záznamy webinářů a další užitečné elektronické nástroje R S
Online přístup k časopisu* R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 3 735 Kč 2 490 Kč
*Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt, nové číslo časopisu vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celým časopisem
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Ochutnávku prémiové verze předplatného naleznete zde.

2 790 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

3 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů