Veřejné zakázky v praxi Veřejné zakázky v praxi

Veřejné zakázky v praxi

Časopis pro zadavatele a dodavatele: Aktuality, rady, názory a užitečné informace

Časopis Veřejné zakázky v praxi je neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Stále se něco děje a je třeba být v obraze. Nabízíme praktického průvodce, který vám objasní aktuální změny v legislativě, uvede konkrétní příklady a nabídne návody pro řešení vašich problémů. Autory jsou ti nejpovolanější odborníci, zástupci MMR, zadavatelů, administrátorů, dále advokáti, zkušení dodavatelé či reprezentanti prestižních institucí, asociací a sdružení.

Časopis Veřejné zakázky v praxi je neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Stále se něco děje a je třeba být v obraze. Autory jsou ti nejpovolanější odborníci, zástupci MMR, zadavatelů, administrátorů, dále advokáti, zkušení dodavatelé či reprezentanti prestižních institucí, asociací a sdružení.
 
Prémiová verze časopisu přináší množství praktických bonusů v podobě archivu všech čísel, materiálů online, webinářů zdarma, vzorů smluv a neomezenou dostupnost odkudkoliv.

Výhody prémiové verze

`

2 490 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

3 735 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Časopis Veřejné zakázky v praxi poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace z oblasti veřejných zakázek z pohledu zadavatelů i uchazečů. Je souhrnnou užitečnou rukovětí a nezávislou tribunou všech hlasů. Aktuálně se především věnuje aplikaci "ZZVZ" a elektronizaci veřejného zadávání.

Titul nabízí odpovědi na aktuální a problematické otázky, upozorňuje na povinnosti vyplývající z nové legislativy, přináší řešení konkrétních situací z praxe demonstrované na příkladech a varování před častými chybami, které mohou vést k sankcím a finančním ztrátám. Aktuálně se intenzivně věnuje hlavně aplikaci nového zákona o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost v roce 2016.

S časopisem spolupracuje exkluzivní redakční rada složená z renomovaných expertů (viz níže). Autory jsou ti nejpovolanější odborníci u nás a významné osobnosti z praxe. Výběr z témat pro aktuální číslo naleznete v záložce s označením Obsah.

Speciální akce: K předplatnému časopisu můžete získat roční licenci k unikátnímu portálu LeXikon veřejných zakázek s výjimečnou 60% slevou - místo 6475 Kč (bez DPH) za licenci zaplatíte pouze 2590 Kč (bez DPH)! Stačí v objednávce časopisu uvést do poznámky heslo „LEXIKON“.

Výhody časopisu

 • Přináší již 6. rokem vždy aktuální servis – co se děje, co se mění, co se připravuje 
 • Konfrontuje názory – sporné body z pohledu administrátorů, zadavatelů i dodavatelů
 • Poukazuje na nedostatky a chyby – vyvarujte se zbytečných postihů 
 • Předává zkušenosti – názory, připomínky a potřeby ze strany zadavatelů a uchazečů
 • Odpovídá na vaše dotazy – týkající se nejen novely zákona o veřejných zakázkách

Redakční rada

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

David Ondráčka, M.A., ředitel Transparency International

Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky

Mgr. David Dvořák, LL.M., místopředseda České společnosti pro stavební právo

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně

Mgr. Tomáš Kruták, člen řídícího výboru Asociace pro rozvoj infrastruktury

JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR, člen Rady Platformy pro transparentní VZ

Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjov, předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. Romana Derková, právní expertka v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Šroubková, BEM, specialistka veřejných zakázek

JUDr. Josef Chýle, Ph.D., odborník na dohled v oblasti veřejných zakázek

Komu je časopis určen

Časopis Veřejné zakázky v praxi je určen zadavatelům, dodavatelům a administrátorům veřejných zakázek a širší odborné veřejnosti.

Specifikace

Tištěný časopis formátu A4, celobarevný, 64 stran. Časopis je vydáván jako dvouměsíčník a lze jej odbírat prostřednictvím ročního předplatného.

Ukázkové strany

Ukázkové číslo časopisu k prolistování a náhled prémiové varianty naleznete zde.

Popis produktu

Časopis Veřejné zakázky v praxi poskytuje přehlednou a atraktivní formou nejdůležitější informace z oblasti veřejných zakázek z pohledu zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů o ně. Je souhrnnou užitečnou rukovětí a zcela nezávislou tribunou všech hlasů.

Titul nabízí odpovědi na aktuální a problematické otázky, upozorňuje na povinnosti vyplývající z nové legislativy, přináší řešení konkrétních situací z praxe demonstrované na příkladech a varování před častými chybami, které mohou vést k sankcím a finančním ztrátám. Aktuálně se intenzivně věnuje hlavně aplikaci zbrusu nového zákona o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost v roce 2016.

S časopisem spolupracuje exkluzivní redakční rada složená z renomovaných expertů (viz níže). Autory jsou ti nejpovolanější odborníci u nás a významné osobnosti z praxe. Výběr z témat pro aktuální číslo naleznete v záložce s označením Obsah.

Speciální akce: K předplatnému časopisu můžete získat roční licenci k unikátnímu portálu LeXikon veřejných zakázek s výjimečnou 60% slevou - místo 6475 Kč (bez DPH) za licenci zaplatíte pouze 2590 Kč (bez DPH)! Stačí v objednávce časopisu uvést do poznámky heslo „LEXIKON“.

Bonusy prémiové verze:

 • Všechna čísla magazínu v přehledném elektronickém archivu s možností vyhledávání
 • Záznamy webinářů na důležitá témata 2x ročně zdarma 
 • Množství užitečných vzorů
 • Relevantní legislativa z oblasti veřejných zakázek
 • Průběžně aktualizované bonusy podle vývoje v oblasti veřejných zakázek

Výhody časopisu

 • Přináší vždy aktuální servis – co se děje, co se mění, co se připravuje 
 • Konfrontuje názory – sporné body z pohledu administrátorů, zadavatelů i dodavatelů
 • Poukazuje na nedostatky a chyby – vyvarujte se zbytečných postihů 
 • Předává zkušenosti – názory, připomínky a potřeby ze strany zadavatelů a uchazečů
 • Odpovídá na vaše dotazy – týkající se nejen novely zákona o veřejných zakázkách

Ukázkové strany

Ukázkové číslo časopisu k prolistování a náhled prémiové varianty naleznete zde.

Redakční rada

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR

David Ondráčka, M.A., ředitel Transparency International

Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky

Mgr. David Dvořák, LL.M., místopředseda České společnosti pro stavební právo

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně

Mgr. Tomáš Kruták, člen řídícího výboru Asociace pro rozvoj infrastruktury

JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR, člen Rady Platformy pro transparentní VZ

Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjov, předseda Svazu měst a obcí ČR

Mgr. Romana Derková, právní expertka v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Zuzana Šroubková, BEM, specialistka veřejných zakázek

JUDr. Josef Chýle, Ph.D., odborník na dohled v oblasti veřejných zakázek

Komu je časopis určen

Časopis Veřejné zakázky v praxi je určen zadavatelům, dodavatelům a administrátorům veřejných zakázek a širší odborné veřejnosti.

Specifikace

Tištěný časopis formátu A4, celobarevný, 64 stran. Časopis je vydáván jako dvouměsíčník a lze jej odbírat prostřednictvím ročního předplatného.

Výběr z témat pro aktuální číslo

 • Národní elektronický nástroj – nově povinně
 • Romana Smetánková exkluzivně: Veřejným zakázkám schází jednoduchost a prostor pro selský rozum
 • Co přinese otevírání nabídek v elektronické podobě
 • Registr smluv po dvou letech: Výjimka pro podnikající povinné osoby
 • Aktuality z rozhodovací praxe českých soudů XXXII.
 • Společná předběžná nabídka dodavatelů v JŘSU
 • Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelský řetězec?
 • Jednací řízení bez uveřejnění v projektu
 • OP PIK v centru pozornosti Evropské komise
 • Jste připraveni na povinnou elektronickou komunikaci?
 • Pakty integrity jako protikorupční nástroj při zadávání VZ
 • Mohou dodavatelé omezit svou odpovědnost při podání společné nabídky?
 • K podání samostatných nabídek propojenými dodavateli v jednom řízení
 • Různé pohledy: Dokumentace, originál dokladu a další...

Z pravidelných rubrik vybíráme

Exkluzivní host: Rozhovory s osobnostmi, které hýbou světem veřejných zakázek.

Co se děje: Pozvánky na akce a novinky ze světa veřejných zakázek.

Zkušenosti z praxe: Pravidla při zadávání veřejných zakázek demonstrované na konkrétních příkladech z praxe, návody pro uchazeče a postupy při plnění zakázky.

Optimální nákup: Veřejné zakázky optikou hospodárného nakupování.

Kontrola ve veřejném zadávání: Pravidla kontroly, nejzajímavější revizní postupy a správní delikty.

Dotace z prostředků EU: Specifika financování projektů dotovaných z EU.

Místní samospráva: Konkrétní problémy měst a obcí a jejich řešení.

Z legislativy: Čerstvé informace o přijatých a připravovaných změnách.

Novinky v judikatuře: Anotace a výklady rozhodnutí relevantních soudů.

Aréna názorů: Dva odborníci, dva názory na veřejné zakázky.

Získejte z časopisu maximum užitku


Prémiová varianta ročního předplatného časopisu Veřejné zakázky v praxi kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z daného časopisu. Navíc získáte kompletní záznamy dvou webinářů, sadu dalších užitečných nástrojů a přístup k digitálnímu archivu starších čísel. Prémiové předplatné Vám přináší tyto výhody: 

  Prémiové Standardní
Tištěný časopis R R
2x ročně záznamy webinářů a další užitečné elektronické nástroje R S
Online přístup k časopisu* R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 3 735 Kč 2 490 Kč
*Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt, nové číslo časopisu vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celým časopisem
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Ochutnávku prémiové verze předplatného naleznete zde.

2 490 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

3 735 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů