Videokurz: Klíčové problémy statutárních orgánů a jejich řešení

Videokurz: Klíčové problémy statutárních orgánů a jejich řešení

Péče řádného hospodáře – Střet zájmů – Novela ZOK od 1. 1. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2020 se blíží. Nejen s ní, ale i s nejčastějšími nástrahami funkce statutára pomůže praktický videokurz. V pěti oddílech se věnuje zásadním a nejasným oblastem, v nichž se statutární zástupci musejí vyznat, aby správně plnili svoji funkci a vyhnuli se všem rizikům v podobě sankcí. Veškeré informace jsou pro účastníky připraveny s důrazem na jejich aktuálnost.

Cena zahrnuje praktický USB disk – videokurz si tak můžete pustit opakovaně.

1 990 Kč
bez DPH

Díky praktickému videokurzu zjistíte, jaké všechny povinnosti a možnosti přináší firmám novela ZOK s účinností 1. 1. 2020, předejdete sankcím plynoucím z nejasností v oblasti péče řádného hospodáře a střet zájmů vás neohrozí – dozvíte se, kde jsou jasné hranice. Stranou nezůstane ani nejdůležitější relevantní judikatura Nejvyššího soudu.

Cena zahrnuje praktický USB disk – videokurz si tak můžete pustit opakovaně.

Na USB disku naleznete videokurz s následujícími oddíly:

  • Péče řádného hospodáře 
  • Střet zájmů a jeho hranice
  • Test insolvence a odpovědnost statutárních orgánů při úpadku korporace
  • Nejznámější relevantní judikatura NS
  • Aktuální novela ZOK – co vše přinese

1 990 Kč
bez DPH