Seminár: Vymáhanie pohľadávok v súčasnej ekonomickej situácii

Seminár: Vymáhanie pohľadávok v súčasnej ekonomickej situácii

Riešenie pohľadávok od A do Z

Termín: 26. 5. 2011
Přednáší:

Trápia Vás viazané finančné prostriedky v pohľadávkach? Dochádzate do kontaktu s dlžníkmi? Problém pohľadávok sa v dnešnej dobe týka viacej či menej každého podnikateľského subjektu. Úspešná firma sa bez znalosti problematiky dlžníkov, bez rozboru jednotlivých obchodných prípadov a bez rýchleho riešenia možných rizikových pohľadávok nezaobíde. Pritom riadenie pohľadávok je často najmenej pochopená, nevyužívaná a podhodnotená sféra podnikania.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom efektívne a moderné metódy vymáhania pohľadávok, a to v celej šírke problematiky – od prvej výzvy dlžníkovi, cez podanie žaloby až po exekučné konanie. Seminár kladie dôraz aj na prevenciu vzniku pohľadávok, akým spôsobom sa brániť neplatičom, ako preveriť neplatiča, ako zabezpečiť pohľadávky, kedy sa dohodnúť s neplatičom a kedy a za koľko vymáhať pohľadávky súdnou cestou.

Dozviete sa, čo všetko by mal mať veriteľ na mysli pri vymáhaní pohľadávok voči dlžníkom, aké sú potrebné úkony veriteľa pred podaním žaloby na súd, ako aj možnosti vyriešenia pohľadávky mimosúdnymi spôsobmi, aké sú výhody a nevýhody externého vymáhania pohľadávok. Oboznámime vás, ako sa realizuje podanie samotnej žaloby, exekučné konanie, vymáhanie pohľadávky v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, ako aj so základnými informáciami o medzinárodných aspektoch vymáhania pohľadávok.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Vymáhanie pohľadávok v súčasnej ekonomickej situácii je určený všetkým, ktorí prichádzajú do styku s dlžníkmi a hľadajú spôsob ako ich primeť k plneniu peňažných záväzkov. Prínosom bude pre členov vedenia obchodných spoločností, zamestnancov právnych oddelení, pracovníkov zaoberajúcich sa predajom tovarov a služieb a pracovníkov, ktorí dohliadajú na úhradu faktúr.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30)

 

 • Od vzniku pohľadávky po podanie žaloby
  1. Vznik pohľadávky.
  2. Ako komunikovať s dlžníkom?
  3. Čo má obsahovať výzva dlžníkovi?
  4. Aký je stav pohľadávky? Nie je premlčaná?
  5. Čo je potrebné pripraviť si pred podaním žaloby?

 

 • Podanie žaloby
  1. Základné náležitosti žaloby
  2. Kedy žiadať vydanie platobného rozkazu a kedy nie?
  3. Stručne priebeh konania na súde
  4. Čo robiť, ak sa proti mne ako dlžníkovi začalo konanie na súde?

 

 • Exekúcia – stručný prehľad
  1. Druhy exekučných titulov – čo je pre veriteľa výhodné?
  2. Ako môžem "pomôcť" exekútorovi?

 

 • Vymáhanie pohľadávok voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii
  1. Ako sa zmení postavenie veriteľa, ak dlžník ide do konkurzu alebo reštrukturalizácie?
  2. Prečo je dôležité si prihlásiť pohľadávku?

 

 • Základné informácie o medzinárodných aspektoch v súvislosti so vznikom pohľadávok
  1. Prečo existuje aj medzinárodná právna úprava?
  2. V čom sú jej výhody pre veriteľa? Na čo treba dať pozor?

 

 • Dá sa brániť neplatičom?
  1. Uznanie dlhu / Uznanie záväzku
  2. Dohoda o splátkach
  3. Notárska zápisnica

 

 • Zabezpečenie pohľadávky
  1. Ručenie
  2. Záložné právo
  3. Pristúpenie k záväzku a iné

 

 • Externé vymáhanie pohľadávok
  1. Výhody a nevýhody