Vzdělávací kurz: Celní předpisy a celní řízení od A do Z

Vzdělávací kurz: Celní předpisy a celní řízení od A do Z

Celní hodnota zboží – režimy a dopad na DPH – celní dluh a sankce

Termín: 3. 6. 2019 – 27. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte zodpovědnost za proclení zboží a nejste si jisti, že rozumíte veškerému procesu správně? Vyznat se v celním řízení vyžaduje obrovské nároky na znalost aktuálních předpisů a nařízení. Od správného zařazení do celního sazebníku přes určení celního režimu po celní dluh a rizikové sankce. Díky komplexnímu kurzu se stanete specialisty na všechny tyto oblasti jen za 5 týdnů! Navíc na příkladech a názorných ukázkách proberete nejproblematičtější části celého celního řízení!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

14 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Cílem kurzu je efektivně a názorně předat účastníkům ucelené informace o celním řízení při dovozu a vývozu do 3. zemí. Na kurzu vám předáme cenné know-how jak postupovat krok po kroku, abyste vždy správně zvolili co nejrychlejší a nejlevější celní režim. Projdeme bod po bodu povinnosti plynoucí z celních nařízení a pomocí praktických příkladů ukážeme, jak vypočíst celní hodnotu zboží dle celního sazebníku. Neopomeneme ani problematiku INCOTERMS a náležitostí dokladů nutných k celnímu řízení

Budete ovládat všechny potřebné dovednosti k vyřízení rychlé reklamace a dozvíte se, jaké celní procedury (formality) je třeba absolvovat při dovozu zboží včetně souvisejících evidenčních a platebních povinnosti, a to jak z pohledu cla, tak z pohledu daně z přidané hodnoty. Pozornost bude zaměřena také na řešení složitějších celních případů.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání s názornými ukázkami na příkladech z mnohaletých zkušeností lektora. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 4 týdny! 

Prohlédněte si podrobný program kurzu.

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Celní předpisy a celní řízení od A do Z je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky obchodních oddělení, celních oddělení, logistiky, expedice, ale také ekonomy a účetní, kteří o mezinárodních operacích se třetími zeměmi následně účtují. Bude přínosem i pro pracovníky celních deklarací, figurujících jako zástupci vývozců a dovozců.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Podrobný program kurzu (3. 6. - 27. 6. 2019)

1. MODUL: Celodenní seminář, 3. 6. 2019, 9:00-15:00 

 • Uvedení do problematiky celních předpisů:
  • Účel
  • Základní celní předpisy a jejich obsah (Celní kodex)
  • Základní pojmy
 • Celní hodnota zboží - celní zařazení, celní sazebník
  • Pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty 
  • Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
  • Praktické příklady
 • INCOTERMS a navazující specifika při stanovení základu DPH
  • Incoterms 2010, 2020
  • vystavování proformafaktur, faktur a DUZP
 • Původ zboží– preferenční, nepreferenční
 • Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu
  • Vstup zboží na celní území Společenství
  • Předložení zboží k celnímu řízení
  • Souhrnná celní prohlášení
  • Dočasné uskladnění zboží
 • Propuštění zboží do celního režimu:
  • Deklarant a zastupování v celním řízení
  • Formy celních prohlášení
  • Doklady nutné k celnímu řízení
  • Kontrola zboží
  • Rozhodnutí v celním řízení
 • + průběžné ukázky, příklady, případové studie (řešení složitých celních řízení)

  +Zadání samostatného úkolu na doma

2. MODUL: Webinář, 19. 6. 2019, 10:00-11:30

 • Vyhodnocení samostatného domácího úkolu
 • Zodpovězení na konkrétní dotazy, diskuze

 

3. MODUL: Celodenní seminář, 27. 6. 2019, 9:00-15:00

 • Celní režimy:
  • Druhy celních režimů
   • Základní dovozní režim – volný oběh včetně návaznosti na DPH
   • Základní vývozní režim – vývoz včetně návaznosti na DPH
   • Zvláštní režimy včetně návaznosti na DPH
    • Tranzit (vnější, vnitřní)
    • Uskladnění (v celním skladu, ve svobodném pásmu)
    • Zvláštní užití (dočasné použití, konečné užití)
    • Zušlechtění (aktivní ZS, pasivní ZS)
  • Podmínky propuštění
  • Formy celních prohlášení
 • Doklady nutné k celnímu řízení
 • Zjednodušené postupy při vyřizování celních formalit
 • Celní dluh:
  • Vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
  • Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
 • Zajištění celního dluhu
 • Celní přestupky a celní delikty:
  • Skutkové podstaty
  • Sankce
 • Informace k celnímu sazebníkuintegrovaného do TARIC CZ
 • Reklamace z/do 3. země z hlediska clení

+ průběžné ukázky, příklady, případové studie (řešení složitých celních řízení)

 

4. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí - do 11. 7. 2019

Udělení certifikátu je podmíněno 70% úspěšností v závěrečném testu 

Marek Reinoha

Marek Reinoha pracuje jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu, je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

14 990 Kč
bez DPH