Vzdělávací kurz: Controlling a reporting ve výrobní firmě

Vzdělávací kurz: Controlling a reporting ve výrobní firmě

Jak zvýšit výkonnost firmy s minimem nákladů

Termín: 5. 6. 2019 – 26. 6. 2019
Místo konání: Název místa konání

Chcete zvýšit výkonnost firmy, ale nevíte, kde začít? Správně nastavený controlling a reporting je pro růst firmy klíčový. Zúčastněte se našeho komplexního kurzu, ve kterém vám krok po kroku prozradíme, kde hledat skryté rezervy v nákladech výrobků, jak zrychlit proces zakázkové výroby a jak se vypořádat s odchylkami výroby od plánu. Kurz plný praktických příkladů a návodných postupů Vám pomůže optimálně řídit náklady a zvýšit zisk.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

14 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Pro kvalitní řízení výrobního podniku je potřeba mít stanovený proces reportingu a controllingu. Kdejaká firma umí data sbírat, ale málokterá firma je už umí správně analyzovat a převést na hodnotné informace. Náš komplexní kurz nabízí řešení tohoto častého problému - díky jeho absolvování budete vědět, jaké informace a kde je sledovat a co z nich vše můžete správnou analýzou zjistit. V rámci kurzu se dozvíte, jak sledovat odchylky mezi skutečností a plánem, kde zbytečně plýtváte náklady a také jak zrychlit proces výroby. Navíc získáte nový pohled na hospodaření firmy, který ukáže i dosud neobjevené cesty finančního řízení.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím samostatného úkolu k domácímu vypracování, případových studií, nesčetně příkladů a ukázek a závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za měsíc!

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Controlling a reporting ve výrobní firmě je určen pro:

  • vedoucí pracovníky firem
  • finanční manažery
  • pracovníky controllingu se zodpovědností za náklady
  • finanční specialisty se zodpovědností za efektivitu nákladů

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře), občerstvení v průběhu seminářů, oběd a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Podrobný program kurzu (5. 6. - 26. 6. 2019)

1. MODUL: Celodenní seminář, 5. 6. 2019, 9:00-15:00 

Reporting a plánování

 • Zdroje dat pro reporting ve výrobní firmě
 • Manažerské výkazy, vzájemné vazby a výpovědní hodnota pro finanční řízení podniku 
 • Reporting pro řízení nákladů a zisku - výsledky hospodaření nákladových a ziskových středisek
 • Manažerské pojetí a členění informací o nákladech, manažerská výsledovka se stupňovitým vyjádřením marže, analýza odchylek zisku
 • Vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk - analýza bodu zvratu
 • Plánování a rozpočetnictví jako efektivní nástroje řízení podniku
 • Vazba plánů na strategii a cíle podniku
 • Typy plánů a jejich možné využití
 • Transformace plánů na rozpočty
 • Návrh struktury a obsahu reportů a reportingových procesů

+ to vše na praktických příkladech z praxe

Součástí semináře je zadání úkolu k samostatnému vypracování

 

2. MODUL: Celodenní seminář, 13. 6. 2019, 9:00-15:00

Controlling

 • Zdroje dat pro controlling ve výrobní firmě
 • Principy a metody alokace nákladů - tradiční a moderní metody přiřazování, řešení konkrétních příkladů alokace nákladů
 • Kalkulace plných a variabilních nákladů
 • Praktické ukázky uplatnění při řešení rozhodovacích situací
 • Význam předběžných a výsledných kalkulací pro řízení zisku
 • Vliv oceňování zásob na zisk
 • Řízení rentability na základě poměrových ukazatelů
 • Moderní finanční měřítka výkonnosti podniku
 • Jak zvolit a pro řízení využít klíčové ukazatele výkonnosti různých dimenzí podnikových činností (náklady, kvalita, čas, flexibilita)

  + to vše na praktických příkladech z praxe

 

3. MODUL: Webinář, 26. 6. 2019, 10:00-12:00 

 • Zpětná vazba k zadanému úkolu 
 • Zodpovídání dotazů
 • Příprava na závěrečný test

 

4. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí - do 10. 7. 2019

 
Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

14 990 Kč
bez DPH