Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (soukromý sektor)

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (soukromý sektor)

Ovládněte bravurně proces získání a udržení dotace v rozpočtovém období 2014–2020 již za 8 týdnů!

Termín: 3. 2. 2016 – 31. 3. 2016
Přednáší:

Financování projektů z fondů Evropské unie představuje pro firmy cenný zdroj příjmů. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze jejich projektů (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním období – v době, kdy je k dispozici množství dotačních výzev pro podnikatele.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu:

Být expertem na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU je kompetence, kterou nelze získat bez dostatečných zkušeností a nelze ji nabýt bez potřebného vedení. Teoretická znalost je základem, ale praxe zkušených europoradců je nenahraditelná.

Praktický 8týdenní kurz je zaměřen především na předání těchto zkušeností, trénování argumentační kreativity při přípravě dotačních žádostí a na nácvik toho, jak dobře projekt uřídit, aby nedošlo ke ztrátě přislíbené dotace. Představíme vám konkrétní výzvy pro podnikatele v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a načerpáte užitečné informace o dotačních tématech, která jsou podporována v dotačním období 2014–2020.

Ing. Martin Dítě, zkušený a vstřícný lektor s více než patnáctiletou praxí v oboru vám poskytne kromě nejnutnějšího teoretického zázemí především osvědčené „tipy a triky“ z množství úspěšně realizovaných projektů. Upozorní vás na časté chyby a situace, které je zapotřebí si kvůli pozornosti kontrolních orgánů dobře pohlídat. Jedná se již o 4. běh kurzu - účastníci předchozích turnusů vždy ve svém hodnocení kurz označovali jako velmi přínosný pro svou praxi.

Podrobný program kurzu si můžete prohlédnout zde.

Hlavní výhody kurzu:

 • Získáte potřebné dovednosti včas
 • Díky absolvování kurzu dokážete snadno vytipovat vhodnou dotační příležitost pro svoji firmu
 • Dostanete konkrétní doporučení pro maximální úspěch své vlastní připravované žádosti
 • Vymezíme a objasníme vám způsobilá a nezpůsobilá projektová témata fondů EU
 • Snížíme vaše obavy z administrativní náročnosti
 • Za cenu nízkou ve srovnání s poradenstvím vám předáme jedinečné a málo dostupné know-how
 • Dozvíte se, jak dobře uřídit a obhájit projekt tak, aby nedošlo ke ztrátě přislíbené dotace
 • Vaše hodnota jako zaměstnance vzroste, protože pomůžete své firmě zvýšit obrat
 • V průběhu kurzu budete moci zkonzultovat své konkrétní problémy z praxe své společnosti

Komu je dlouhodobý kurz určen:

Kurz Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU je určen manažerům, finančním a projektovým specialistům a dalším osobám v rámci všech podnikatelských subjektů, především ve výrobních firmách, v sektoru IT a výzkumu a vývoji, v sociálních a vzdělávacích organizacích a ve všech dalších podnikatelských sektorech, do nichž jsou směrovány dotace Evropské unie.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Tento certifikát můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou také výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení a teplé obědy v průběhu celodenních seminářů, realizace a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je zapotřebí zodpovědět správně 70 % otázek závěrečného testu. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Program dlouhodobého vzdělávacího kurzu

V průběhu kurzu absolvujete celkem šest modulů: tři celodenní semináře, jeden interaktivní webinář, samostudium s domácím úkolem a závěrečný online test. Všem vašim aktivitám se dostane bohaté zpětné vazby od lektora, který ochotně zodpoví vaše dotazy a poradí s řešením vaší konkrétní dotační situace a hlavně reálně připravované žádosti. 

 

Modul č. 1 Celodenní seminář (Praha, 3. 2. 2016, 9–15:30)

Rozpočtové období 2014–2020: Charakteristika a změny pro žadatele

 • Přehled a popis aktuálních výzev v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 na příkladu modelových úspěšných projektů pro každou výzvu
 • Nová úskalí dalších výzev oproti jejich předchůdcům
 • Nové prostředí pro podávání žádostí MS 2014+, rychlý průvodce novinkami a problematickými pasážemi
 • Popis dalších – očekávaných výzev v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
 • Strukturální fondy 2014–2020 - oblasti zveřejněné a očekávané podpory podnikatelských projektů u ostatních OP
 • Přehled dalších otevřených a očekávaných dotací mimo programy strukturálních fondů
 • Případová studie kontroly projektu na místě v rámci OPPI a zásadní chyby realizace
 • Změny metodického prostředí z pohledu žadatele a příjemce
 • Role fondů rozvojového kapitálu ve financování podniků – seed a venture kapitálový fond Horizont 2020 – rámcový program pro financování evropského výzkumu, vývoje a inovací
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi, možnost individuálních konzultací   

 

Modul č. 2 Celodenní seminář (Praha, 17. 2. 2016, 9–15:30)

Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU

 • Nezbytné pojmy a terminologie (veřejná podpora, de minimis, určení velikosti podniku a další)
 • Informační zdroje
 • Jak efektivně nastavit finanční plánování a řízení
 • Finanční plánování a řízení v jednotlivých fázích projektu
 • Příprava projektové žádosti
  • obecný postup přípravy
  • proces hodnocení
  • předpoklady realizovatelnosti
  • obecná doporučení k přípravě projektu (obsah, styl, vizuální stránka)
  • cíle, výstupy, realizační tým, harmonogram, klíčové aktivity
  • rozpočet, efektivita projektu, CBA
  • povinné a nepovinné přílohy, výběrová řízení, studie proveditelnosti
  • nejčastější chyby v žádostech
 • Vazba komunikace s poskytovatelem dotace na realizaci projektu
 • Elektronické systémy pro podávání žádosti pro fondy EU
 • Diskuse účastníků, otázky a odpovědi

 

Modul č. 3 Celodenní seminář (Praha, 3. 3. 2016, 9–15:30)

Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt

 • Fáze kontraktualizace projektu, jaké podmínky je možné ještě vyjednat
 • Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
 • Kritická místa výběrových řízení + co přináší novela zákona o veřejných zakázkách
 • Řízení projektu + jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
 • Jak se připravit na veřejnoprávní kontrolu projektu
 • Zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu
 • Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse
 • + zadání domácího úkolu: zpracování anotace potenciálního záměru a analýzy potenciálních rizik projektu

 

Modul č. 4 Samostudium

Vypracování domácího úkolu

+ Individuální konzultace e-mailem

+ Příprava otázek a odpovědí pro webinář

 

Modul č. 5 Interaktivní webinář (17. 3. 2016, 10–11:30)

Zpětná vazba k řešení domácího úkolu + doporučení pro zlepšení a upozornění na nedostatky

+ Otázky a odpovědi účastníků k vlastním projektům a žádostem

+ Příprava na závěrečný test

  

Modul č. 6 Závěrečný online testem s výběrem odpovědí (do 31. 3. 2016 včetně)

Účastníci, kteří správně zodpovědí 70 % a více otázek, získávají osvědčení o účasti – certifikát.

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.