Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Jak získat praktický vhled do oblasti firemních financí

Termín: 3. 10. 2017 – 30. 11. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Každý manažer a podnikatel by měl disponovat znalostmi ekonomických vztahů a principů finančního řízení. Potřebujete získat nezbytný rozhled ve světě financí, aniž byste tuto oblast ovládali díky studiu či několikaleté praxi? Právě vám je určen náš vzdělávací kurz. Pod vedením zkušených a oblíbených lektorek dosáhnete řady vědomostí uplatnitelných ve vaší praxi. Jednotlivé moduly kurzu jsou ušité na míru speciálně pro neekonomy. Vstupte do světa financí a finančního řízení vyzbrojeni nezbytnými znalostmi!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu

Chybí vám znalosti ekonomických vztahů? Potřebujete se zorientovat v základních finančních výkazech a jejich vzájemných vazbách? Uvítali byste chybějící vhled do finančního řízení? Potom je náš kurz právě pro vás!

Obsah kurzu je postaven na zmapování základních znalostí finanční terminologie a pochopení ekonomických souvislostí. Jeho cílem je umožnit manažerům s neekonomickým vzděláním bližší komunikaci s finančními manažery.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím úkolů k domácímu vypracování či závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za dva měsíce!

Prohlédněte si také podrobný program kurzu.

 

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Finance pro nefinanční manažery je určen pro:

  • vedoucí pracovníky
  • specialisty nefinančních útvarů
  • manažery firemních týmů a pracovních skupin
  • případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení
  • majitele, jednatele nebo členy orgánů firem

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Podrobný program kurzu (3. 10. - 22. 11. 2017)

1. MODUL: Celodenní seminář, 3. 10. 2017, 9:00-15:30 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D

 1. Finanční výkazy podniku
  • Rozvaha jako přehled podnikového majetku a zdrojů jeho krytí
  • Výsledovka jako přehled o hospodaření podniku v provozní i finanční oblasti
  • Cash flow jako přehled o zdrojích a umisťování peněžních prostředků
 2. Vazby mezi finančními výkazy, odraz podnikových činností ve výkazech, případová studie
 3. Rámcový finanční plán – plánování jednotlivých položek a nutnost provazování i ve vývoji, tvorba plánu na různých úrovních – kde se berou peníze a kam se ztrácejí?
 4. Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy – fixní a variabilní náklady, objem výroby, cena, bod zvratu
 5. Provozní páka – měření rizika a citlivosti zisku na změnu poptávky
 6. Kalkulace nákladů jako nástroj řízení portfolia výrobků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování

2. MODUL: Celodenní seminář, 17. 10. 2017, 9:00-15:30 (doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.)

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1

 1. Růst hodnoty firmy a dílčí faktory jejího ovlivnění
  • Tvorba zisku – kontrola portfolia a nákladové struktury
  • Volba kapitálového mixu podle stádia životního cyklu podniku
  • Efektivní řízení krátkodobých financí – pohledávky a závazky z obchodní činnosti
  • Reinvestice – kdy použít zisk pro další rozvoj a kdy ho raději rozdělit
 2. Struktura použitého kapitálu (zadluženost) a dopad na ziskovost firmy – náklady kapitálu, doporučená bilanční pravidla, efektivní působení finanční páky
 3. Efekt spojení provozní a finanční páky – synergie úspěšná při růstu, ale nebezpečná při poklesu
 4. Řízení tzv. pracovního kapitálu (Working Capital), tj. salda oběžných aktiv a krátkodobých závazků
 5. Důvody nutné pro řízení pracovního kapitálu – vymezení rozdílu mezi pracovním kapitálem a cash flow
 6. Řízení pracovního kapitálu globálně optimalizací obratového cyklu peněz
 7. Řízení pracovního kapitálu po složkách – nástroje řízení zásob, pohledávek a závazků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 2 k samostatnému vypracování

3. MODUL: Celodenní seminář, 31. 10. 2017, 9:00-15:30 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.)

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

 1. Investiční činnost firmy
 2. Druhy investic a kdy se objevuje jejich nutnost v rámci životního cyklu podniku
 3. Metody hodnocení investic
 4. Statické metody a jejich opodstatněnost v investičním cyklu
 5. Hodnocení finančního zdraví
 6. Finanční analýza
 7. Analýza absolutních ukazatelů – struktura aktiv, pasiv, nákladů, vývoj položek v čase, analýza pracovního kapitálu
 8. Analýza poměrových ukazatelů
 9. Altmannův index
 10. Výhody a nevýhody souhrnných ukazatelů
 11. Benchmarking s konkurenty, s odvětvím pomocí podnikových i externích ukazatelů, rozdíly mezi ratingem a syringem

Součástí semináře je zadání úkolu č. 3 k samostatnému vypracování

4. MODUL: Webinář, 8. 11. 2017, 13:00-14:30 (Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.)

Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 3

Zodpovídání dotazů

Příprava na závěrečný test

 

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí - do 30. 11. 2017

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Nakladatelství FORUM (6. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (6. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost v 6. patře Nakladatelství FORUM. Nakladatelství FORUM sídlí v budově SBD Praha. Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie