Vzdělávací kurz: IFRS od A do Z v praktických příkladech

Vzdělávací kurz: IFRS od A do Z v praktických příkladech

IFRS versus české účetnictví – Účetní závěrka podle IFRS – Srozumitelné rozbory jednotlivých standardů

Termín: 11. 7. 2019 – 13. 9. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte problém se sestavením a interpretací účetních závěrek podle IFRS? Chápete podstatu rozdílů účetních závěrek sestavených podle IFRS a národní legislativy platné v České republice? Řešíte konflikt mezi vlastníkem, interním auditem a IFRS na jedné straně a českými úřady, statutárními auditory a zákony ČR na straně druhé? Potom přijďte na náš kurz, kde Vás zkušená lektorka prakticky provede problematikou mezinárodních standardů.

Přihlaste se do 29. května a získejte 10% slevu!

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

18 490 Kč 16 641 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na nejdůležitější znalosti z oblasti mezinárodních účetních standardů a jejich společné procvičení a pochopení na konkrétních příkladech i samostatně (na konci každého semináře se zadává „domácí úkol“ z probrané oblasti). Pozornost bude zaměřena také na novinky pro rok 2018 a 2019.

Kurz vede zkušená lektorka Ing. Helena Vojáčková, která prošla mnoha vysokými auditorskými pozicemi a v současné době řídí společnost Akcento působící v oblasti podnikových financí a dále vlastní auditorskou společnost HEDLEY AUDIT. Je spoluautorkou několika publikací v oblasti Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Kurz IFRS v praktických příkladech je zaměřen na pozice, které již s IFRS pracují a potřebují si ujasnit správnost svých postupů. Kurz je vhodný pro hlavní účetní, pracovníky controllingu, finanční analytiky, auditory, daňové poradce, zkrátka pro všechny, kdo se setkávají s účetními závěrkami nebo jejich částmi (např. jako „konsolidační balíček”) sestavenými podle IFRS. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍHO KURZU

Modul č. 1 – celodenní seminář 11. 7. 2019

1. IFRS

 • Vazba na české účetnictví
 • Vydávání standard

2. Koncepční rámec IFRS

 • Základní definice v IFRS
 • Základní rozdíly ve srovnání s českým účetnictvím

3. IAS 1 – Prezentace účetní závěrky

 • Účetní závěrka podle IFRS – praktický příklad aplikace

4. Základní standardy v oblasti majetku

 • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 38 – Nehmotná aktiva
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí

Součástí semináře je zadání k samostatnému úkolu č. 1.

 

Modul č. 2 – celodenní seminář 24. 7. 2019

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1.
1. Další standardy v oblasti majetku

 • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 23 – Výpůjční náklady
 • IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
 • IFRS 16 vs. IAS 17 – Leasing nově v roce 2019
 • IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

2. Standardy z ostatních oblastí

 • IAS 2 – Zásoby
 • IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
 • IAS 12 – Daně ze zisku
 • IAS 18 – Výnosy
 • IAS 19 – Novinky a změny v zaměstnaneckých požitcích
 • IFRS 2 - Úhrady  vázané na akcie

Součástí semináře je zadání k samostatnému úkolu č. 2.

 

Modul č. 3 – celodenní seminář 14. 8. 2019

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2.

 • IAS 11 – Dlouhodobé kontrakty
 • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
 • IAS 32, 39, IFRS 7, 9 – Novinky a změny ve finančních nástrojích
 • IFRS 13 – Reálná hodnota
 • Konsolidace - úvod

Součástí semináře je zadání k samostatnému úkolu č. 3.

 

Modul č. 4 – online webinář 28. 8. 2019

V úvodu webináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 3.

 • IAS 33 – Zisk na akcii
 • IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích

 

Závěrečný online test s výběrem odpovědí – do 13. 9. 2019

V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku, která umožňuje odmocnění.

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Absolvovala studium na VŠE. Začínala jako auditorka ve společnosti Ernst & Young a následně jako manažerka auditu v PricewaterhouseCoopers.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

18 490 Kč 16 641 Kč
bez DPH