Vzdělávací kurz: Jak nastavit pravidla IT ochrany v organizaci

Vzdělávací kurz: Jak nastavit pravidla IT ochrany v organizaci

Pravidla pro zaměstnance – zabezpečovací opatření podle zákona – řízení rizik

Termín: 10. 4. 2018 – 11. 5. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Počet útoků na informační systémy organizací roste a s nimi se zvyšuje i riziko, že organizace přijdou o cenné informace a know-how. V současné době je více než kdy jindy nutné zajistit odpovídající úroveň zabezpečení informací, neboť se často jedná o nezbytnou podmínku pro samotné přežití organizace. Jsou vaše cenné informace dostatečně zabezpečené? Víte, jaké jsou vaše nejzranitelnější oblasti při ochraně dat?

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

17 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Ucelený vzdělávací kurz Jak nastavit IT pravidla v organizaci vám pomůže předcházet únikům a napadením citlivých dat a zároveň poradí s tím, jak správně zajistit informovanost zaměstnanců a dodržování pravidel z jejich strany. Cílem kurzu je seznámit vás velmi praktickou formou s veškerými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a pomoci nastavit vhodná ochranná opatření s ohledem na vaše potřeby. 

Výhody kurzu pro účastníky:

 • Budete znát současná bezpečnostní rizika, dokážete je efektivně analyzovat a hlavně se jim vyhnout.
 • Budete si jisti, že zabezpečujete své informace v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Budete vědět, jak přijmout vhodná vnitřní pravidla pro zaměstnance týkající se ochrany informací a dokážete správně reagovat na případy narušení, nezákonného přístupu, používání, zveřejňování, úpravy, distribuce nebo zničení klíčových dat a informací.
 • Jako zpětná vazba účastníkům poslouží závěrečný test, na kterém si budou moci vyzkoušet pochopení všech zásadních témat.
 • Intenzivní kurz je sestaven tak, aby vám pomohl se co nejrychleji a co nejúčinněji vyrovnat s nejčastějšími problémy z vaší praxe.

Více informací naleznete v obsahu kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen manažerům, zástupcům veřejných organizací a všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zřízení a provozování informačních systémů a zajištění jejich bezpečnosti.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Obsahová struktura kurzu

 

1. MODUL: Seminář 10. 4. 2018 (9:00–15:30)
Bezpečnost informačních systémů v praxi

 • zabezpečení informačních systémů, jejich výhody a nevýhody
 • napadení informačních systémů, opatření v případě ztráty informací
 • hrozby (viry, spamy, veřejně přístupné adresy a odběry, phishing, on-line podvody…) a jak se jim vyhnout
 • antivirová ochrana, vzdálený přístup, zálohování, vzdělávání zaměstnanců
 • důležitá opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti a informovanosti zaměstnanců

 

2. MODUL: Workshop 18. 4. 2018 (9:00–15:30)

Vhodná ochranná opatření

 • osobní informace na www, bezpečné používání internetu
 • místní bezdrátová síť
 • smartphony a tablety - víme, kdo nás následuje?
 • data v oblacích: ano nebo ne?, zabezpečení cloudu
 • jak se vypořádat se zneužíváním, vniknutím, útoky na informační systém společnosti
 • jak postupovat v případě útoku: první opatření pro naléhavé situace, koho je potřeba informovat, čeho se vyvarovat

 

3. MODUL: Seminář 25. 4. 2018 (9:00–15:30)
Specifika osobních údajů

 • české právní předpisy upravující osobní údaje pracovníků a pravomoci zaměstnavatelů
 • dopad GDPR na informační bezpečnost
 • přípustný rozsah zaměstnaneckého dohledu zaměstnavatelů
 • zvláštnosti ve veřejném sektoru
 • soukromí a zpracování osobních údajů z pohledu informačních technologií
 • zabezpečení citlivých osobních informací
 • ochrana osobních údajů při přijímání externích služeb (smluvní zpracování)

 

4. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí

Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání Vám včas zašleme e-mailem.

17 990 Kč
bez DPH