Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

Termín: 11. 10. 2019 – 15. 11. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Unikátní vzdělávací kurz pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti. Kurz reaguje na aktuální problémy ve výrobních firmách – nízkou motivovanost a aktivitu zaměstnanců, neochotu cokoliv zlepšovat, špatnou komunikaci napříč firmou, neplnění plánů a úkolů a další.

Opakování úspěšného kurzu!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

19 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Misí vzdělávacího programu je pomoci účastníkům objevit a zneškodnit zdroje plýtvání časem (prostoje, čekání na dodání materiálu, práci apod.), plýtvání materiálem (opravy a přepracování, zbytečně velké zásoby, nadbytečná výroba) i plýtvání lidskými zdroji (nevyužitá kreativita zaměstnanců).

Mistři a předáci získají praktické rady, jak zvýšit svou flexibilitu, dodržovat i ambicióznější termíny, stmelit individualistické pracovní kolektivy, pozitivně ovlivnit míru nasazení, spolupráce a komunikace na výrobním úseku a díky tomu ustát neustálý tlak na zvyšování efektivity výroby a snižování výrobních nákladů.

Výhody kurzu pro účastníky:

  • Naučí se rozpoznat a kvantifikovat primární příčiny plýtvání ve výrobním procesu
  • Seznámí se s účinnými metodami a nástroji z oblasti štíhlé výroby, které jim pomohou zvýšit flexibilitu produkce a omezí plýtvání zdroji
  • Získají unikátní praktické zkušenosti s plánováním, řízením a optimalizací výrobních procesů
  • Budou mít příležitost otevřeně diskutovat své nejpalčivější provozní problémy s odborníky
  • Budou inspirováni konkrétními příkladovými studiemi realizace doporučených postupů v prostředí českých firem
  • Naučí se správně vést a motivovat své podřízené ke zlepšování jak výrobních procesů, tak komunikace a řešení problémů uvnitř pracovního kolektivu

Více informací naleznete v obsahu kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečné případové studie. K získání osvědčení je třeba vypracovat závěrečnou případovou studii.

Obsahová struktura kurzu

  

1. MODUL:  Seminář  11. 10. 2019 (9:00–15:30)
Štíhlé výrobní procesy

1. Stavební kameny štíhlého podniku (LEAN)
2. Role mistra/předáka ve štíhlé výrobě
3. Manažerské techniky vedoucí k vyšší efektivitě
4. Možnosti využití time managementu, standardizace práce a vizualizace
5. Zadání domácího úkolu č. 1: Návrh zavedení procesů LEAN do podnikové praxe účastníků

 

2. MODUL: Webinář  17. 10. 2019 (10:00–11:30)

1. Vyhodnocení domácího úkolu č. 1
2. Prezentace vzorového řešení
3. Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

3. MODUL: Seminář 24. 10. 2019 (9:00–15:30)
Shop Floor Management

1. Metody plánování výroby a nastavování výrobních cílů
2. Best practices v problematice strategického a dílenského řízení
3. Jednotlivé úrovně a praktické aplikace řízení výroby
4. Využití nástrojů Balanced Scorecard v managementu výroby
5. Moderace konfliktů na pracovišti
6. Implementace prvků Shop Floor Managementu: vizualizace, osobní prezence, rozvíjení schopností podřízených, řešení problémů
7. Případová studie
8. Zadání domácího úkolu č. 2: Identifikace kořenové příčiny a návrh procesu eliminace nejpalčivějšího provozního problému na pracovišti

 

4. MODUL: Webinář  31. 10. 2019 (10:00–11:30)

Vyhodnocení domácího úkolu č. 2
Prezentace vzorového řešení
Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

5. MODUL: Seminář 1. 11. 2019 (9:00–15:30)
Zlepšování a Kaizen - ukázky zlepšovacích návrhů

1. Případová studie (od zlepšovatelství k inovacím)
2. Jak nastavit funkční systém zlepšování
3. Čím podpořit zlepšovatelství
4. Ukázka zlepšovacích nápadů
5. Best practices v Kaizenu
6. Zlepšovací týmy

 

6. MODUL: Závěrečná případová studie (do 15. 11. 2019)

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

19 990 Kč
bez DPH