Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

Termín: 23. 9. 2020 – 20. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Unikátní vzdělávací kurz pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti. Kurz reaguje na aktuální problémy ve výrobních firmách – nízkou motivovanost a aktivitu zaměstnanců, neochotu cokoliv zlepšovat, špatnou komunikaci napříč firmou, neplnění plánů a úkolů a další.

Opakování úspěšného kurzu!

 I za tento kurz získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

19 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Misí vzdělávacího kurzu je pomoci účastníkům objevit a zneškodnit zdroje plýtvání časem (prostoje, čekání na dodání materiálu, práci apod.), plýtvání materiálem (opravy a přepracování, zbytečně velké zásoby, nadbytečná výroba) i plýtvání lidskými zdroji (nevyužitá kreativita zaměstnanců).

Mistři a předáci získají praktické rady, jak zvýšit svou flexibilitu, dodržovat i ambicióznější termíny, stmelit individualistické pracovní kolektivy, pozitivně ovlivnit míru nasazení, spolupráce a komunikace na výrobním úseku a díky tomu ustát neustálý tlak na zvyšování efektivity výroby a snižování výrobních nákladů.

Výhody kurzu pro účastníky:

  • Naučí se rozpoznat a kvantifikovat primární příčiny plýtvání ve výrobním procesu
  • Seznámí se s účinnými metodami a nástroji z oblasti štíhlé výroby, které jim pomohou zvýšit flexibilitu produkce a omezí plýtvání zdroji
  • Získají unikátní praktické zkušenosti s plánováním, řízením a optimalizací výrobních procesů
  • Budou mít příležitost otevřeně diskutovat své nejpalčivější provozní problémy s odborníky
  • Budou inspirováni konkrétními příkladovými studiemi realizace doporučených postupů v prostředí českých firem
  • Naučí se správně vést a motivovat své podřízené ke zlepšování jak výrobních procesů, tak komunikace a řešení problémů uvnitř pracovního kolektivu

Více informací naleznete v obsahu kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečné případové studie. K získání osvědčení je třeba vypracovat závěrečnou případovou studii.

Obsahová struktura kurzu

1. MODUL:  Seminář 23. 9. 2020 (9:00–15:30)
Štíhlé výrobní procesy

1. Stavební kameny štíhlého podniku (LEAN)
2. Role mistra/předáka ve štíhlé výrobě
3. Manažerské techniky vedoucí k vyšší efektivitě
4. Možnosti využití time managementu, standardizace práce a vizualizace
5. Zadání domácího úkolu č. 1: Návrh zavedení procesů LEAN do podnikové praxe účastníků

 

2. MODUL: Webinář 1. 10. 2020 (10:00–11:30)

1. Vyhodnocení domácího úkolu č. 1
2. Prezentace vzorového řešení
3. Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

3. MODUL: Seminář 7. 10. 2020 (9:00–15:30)
Shop Floor Management

1. Metody plánování výroby a nastavování výrobních cílů
2. Best practices v problematice strategického a dílenského řízení
3. Jednotlivé úrovně a praktické aplikace řízení výroby
4. Využití nástrojů Balanced Scorecard v managementu výroby
5. Moderace konfliktů na pracovišti
6. Implementace prvků Shop Floor Managementu: vizualizace, osobní prezence, rozvíjení schopností podřízených, řešení problémů
7. Případová studie
8. Zadání domácího úkolu č. 2: Identifikace kořenové příčiny a návrh procesu eliminace nejpalčivějšího provozního problému na pracovišti

 

4. MODUL: Webinář 15. 10. 2020 (10:00–11:30)

Vyhodnocení domácího úkolu č. 2
Prezentace vzorového řešení
Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

5. MODUL: Seminář 20. 10. 2020 (9:00–15:30)
Zlepšování a Kaizen – ukázky zlepšovacích návrhů

1. Případová studie (od zlepšovatelství k inovacím)
2. Jak nastavit funkční systém zlepšování
3. Čím podpořit zlepšovatelství
4. Ukázka zlepšovacích nápadů
5. Best practices v Kaizenu
6. Zlepšovací týmy

 

6. MODUL: Závěrečná případová studie (do 15. 11. 2020)

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

19 990 Kč
bez DPH