Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

Termín: 11. 8. 2016 – 14. 9. 2016
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Unikátní vzdělávací kurz v Brně pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility a produktivity produkce, přesné plánování a logistiku a nasazení moderních metod řízení produkce (LEAN).

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu

Misí vzdělávacího programu je pomoci účastníkům objevit a zneškodnit zdroje plýtvání časem (prostoje, čekání na dodání materiálu, práci apod.), materiálem (opravy a přepracování, zbytečně velké zásoby, nadbytečná výroba) i lidskými zdroji (nevyužitá kreativita zaměstnanců).

Mistři a předáci získají praktické rady, jak zvýšit svou flexibilitu, dodržovat i ambicióznější termíny, stmelit individualistické pracovní kolektivy, pozitivně ovlivnit míru nasazení, spolupráce a komunikace na výrobním úseku a díky tomu ustát neustálý tlak na zvyšování efektivity výroby a snižování výrobních nákladů.

Výhody kurzu pro účastníky:

  • Naučí se rozpoznat a kvantifikovat primární příčiny plýtvání ve výrobním procesu
  • Seznámí se s účinnými metodami a nástroji z oblasti štíhlé výroby, které jim pomohou zvýšit flexibilitu produkce a omezí plýtvání zdroji
  • Získají unikátní praktické zkušenosti s plánováním, řízením a optimalizací výrobních procesů
  • Budou mít příležitost otevřeně diskutovat své nejpalčivější provozní problémy s odborníky
  • Budou inspirováni konkrétními příkladovými studiemi realizace doporučených postupů v prostředí českých firem
  • Naučí se správně vést a motivovat své podřízené ke zlepšování jak výrobních procesů, tak komunikace a řešení problémů uvnitř pracovního kolektivu

Detailní program kurzu naleznete po kliknutí na tento odkaz.

Komu je kurz určen

Kurz je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Obsahová struktura kurzu

  

1. MODUL:  Seminář  11. 8. 2016 (9:00–15:30)
Štíhlé výrobní procesy

1.       Stavební kameny štíhlého podniku (LEAN)
2.      Role mistra/předáka ve štíhlé výrobě
3.       Manažerské techniky vedoucí k vyšší efektivitě
4.       Možnosti využití time managementu, standardizace práce a vizualizace
5.       Zadání domácího úkolu č. 1: Návrh zavedení procesů LEAN do podnikové praxe účastníků

 

2. MODUL: Webinář  12. 8. 2016 (10:00–11:30)

1.       Vyhodnocení domácího úkolu č. 1
2.       Prezentace vzorového řešení
3.       Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

3. MODUL: Seminář  19. 8. 2016 (9:00–15:30)
Shop Floor Management

1.       Metody plánování výroby a nastavování výrobních cílů
2.       Best practices v problematice strategického a dílenského řízení
3.       Jednotlivé úrovně a praktické aplikace řízení výroby
4.       Využití nástrojů Balanced Scorecard v managementu výroby
5.       Moderace konfliktů na pracovišti
6.       Implementace prvků Shop Floor Managementu: vizualizace, osobní prezence, rozvíjení schopností podřízených, řešení problémů
7.       Případová studie
8.       Zadání domácího úkolu č. 2: Identifikace kořenové příčiny a návrh procesu eliminace nejpalčivějšího provozního problému na pracovišti

 

4. MODUL: Webinář  25. 8. 2016 (10:00–11:30)
1.       Vyhodnocení domácího úkolu č. 2
2.       Prezentace vzorového řešení
3.       Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

5. MODUL: Seminář  1. 9. 2016 (9:00–15:30)
Skladování a logistika
4.       Skladové doklady a procesy – práce se zbožím
5.       Organizace provozu skladu
6.       Vykládka a nakládka
7.       Pomůcky, regály, manipulační prostředky, práce s paletami
8.       BOZP a požární ochrana
9.       Čistota a úklid skladu

 

6. MODUL: Samostudium 
Publikace Gustav Tomek, Věra Vávrová: Integrované řízení výroby (Grada 2014), 368 stran – knihu účastníci kurzu obdrží zdarma

 

7. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 14. 9. 2016)

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování.

Brno Office

Brno Office

Králova 279/9, Brno 616 00

Akce se koná v konferenčních prostorách Brno Office.

Parkování

Zaparkovat lze v přilehlých ulicích zdarma.