Vzdělávací kurz: Referent správy majetku

Vzdělávací kurz: Referent správy majetku

Vaše povinnosti od A do Z srozumitelně a prakticky

Termín: 4. 6. 2020 – 19. 6. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti správu a evidenci majetku? A víte, jak ho dle zákona nakoupit, evidovat a vyřadit? Při správě veřejného majetku si musíte být stoprocentně jisti, že postupujete v mezích zákona, chybné postupy totiž mohou být kvalifikovány jako trestný čin! Ale nezoufejte, právě pro vás jsme připravili speciální vzdělávací kurz, díky kterému si uděláte konečně jasno - vše na praktických příkladech z praxe.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

11 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Na vzdělávacím kurzu Referent správy majetku se dozvíte krok po kroku vše podstatné pro práci s majetkem vaší organizace. Samotná správa majetku není upravena právním předpisem, a proto je nezbytné vycházet nejen z právních předpisů v oblasti účetnictví (vymezení položek majetku, způsoby oceňování, stanovení doby používání a způsoby odpisování příslušného majetku, inventarizace majetku), ale i z právních předpisů, které stanovují hospodaření s majetkem.

Na příkladech z praxe vás lektorka seznámí se správnými postupy od pořízení, evidence, zhodnocení, inventarizace a likvidace majetku. Zároveň upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují a mohou vést až k zahájení trestního řízení. Stejně tak vás upozorní na to, jak s majetkem hospodárně nakládat a v jakých případech hrozí, že porušujete zákon. 

Mimo postupy pro správu a evidenci majetku se na kurzu také dozvíte, jak postupovat při výběru dodavatele, jak s ním uzavřít smlouvu a čím majetek financovat. 

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům veřejného sektoru, a to zejména majetkovým, kontrolním, ekonomickým  a účetním pracovníkům organizačních složek státu, krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení v průběhu semináře, oběd a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. 

Podrobný program kurzu (4. 6. - 19. 6. 2020)

1. MODUL: Celodenní seminář, 4. 6. 2020, 9:00-15:00 

Ustanovení právních předpisů v oblasti účetnictví souvisejících s majetkem

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (např. významnost, dlouhodobost, krátkodobost, oceňování, odpisování, inventarizace
 • vyhláškou č. 410/2009 Sb., (obsahové vymezení položek majetku, náklady s pořízením související)
 • vyhláškou č. 383/2009 Sb., (vykazování majetku v účetní závěrce)
 • vyhláškou č. 270/2010 Sb. (inventarizace majetku).

Druhy majetku a jejich specifika

 • nehmotný majetek (jednotlivé položky včetně obsahového vymezení)
 • hmotný majetek (jednotlivé položky včetně obsahového vymezení)
 • zásoby (jednotlivé položky včetně obsahového vymezení)
 • majetek vykazovaný v knize podrozvahových účtů ((jednotlivé položky včetně obsahového vymezení)

Oceňování majetku

 • pořizovací cena (včetně nákladů s pořízením souvisejících)
 • reprodukční pořizovací cena
 • vlastní náklady
 • oceňování 1 Kč

Pořizování majetku

 • koupí
 • darováním
 • bezúplatným převodem
 • vytvořením vlastní činností

 

2. MODUL: Celodenní seminář, 5. 6. 2020, 9:00-15:00

Nedokončený majetek

 • evidence
 • údaje evidované na kartě majetku
 • zařazení majetku včetně evidence a zařazovacího protokolu

Zhodnocování majetku

 • metody a postupy (technické zhodnocení)

Evidence majetku

 • Obsahové vymezení karty majetku

Odpisování majetku

 • stanovení doby používání majetku
 • stanovení způsobu odpisování a sestavení odpisového plánu
 • schvalování odpisových plánů
 • změny odpisového plánu

Inventarizace majetku

 • náležitosti inventurní soupisu
 • dodatečný a zjednodušený inventurní soupis
 • vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku
 • inventarizační zpráva

Vyřazování majetku

 • prodejem
 • darováním
 • bezúplatným převodem
 • likvidace majetku

 

3. MODUL: e-Learning, 8. 6. 2020

 • Interaktivní materiály k prohloubení a upevnění znalostí v oblasti inventarizace majetku

 

4. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí do 19. 6. 2020

 

Jaroslava Svobodová

Jaroslava Svobodová působila jako metodik účetnictví na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Ministerstvu financí. Za svou mnohaletou kariéru nasbírala zkušenosti také z oblasti lektorské a publikační činnosti.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

11 990 Kč
bez DPH