Online vzdělávací kurz: Řízení školních financí bez přešlapů

Online vzdělávací kurz: Řízení školních financí bez přešlapů

Poznejte rizika spojená se správou školních financí a vyvarujte se jich

Termín: 16. 2. 2021 – 5. 3. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Ředitelé škol se často dopouštějí zcela fatálních pochybení: rozhodují na základě neúplných či nedostatečně zkontrolovaných podkladů a schvalují je čistě formálně. Jak efektivněji nakládat s objednávkami a fakturami, jaká pravidla dodržovat a co si ohlídat v oběhu finančních dokladů a jejich ověřování? Nechte se vést zkušeným certifikovaným interním auditorem na našem vzdělávacím kurzu. Najděte včas slabiny finančního řízení vaší školy a ohlídejte si je!

 

 

 

Každoročně dochází ve veřejné zprávě k desítkám případů zpronevěry peněz zaměstnanci a proplácení podvodných faktur za neobjednané služby. Podobným finančním rizikům lze přitom účinně předcházet, pokud si osvojíte správné postupy a kontrolní mechanismy finančního řízení.

Cíl vzdělávacího kurzu:

Projdete si zásady, které by měly být obsaženy v interních směrnicích. Dozvíte se, jak nakládat s objednávkami a fakturami, jaká pravidla dodržovat a co si ohlídat v oběhu finančních dokladů a jejich ověřování. Seznámíte se s tím, co v praxi obnáší zákon o finanční kontrole a související vyhláška. Jejich novela z roku 2020 znamenala zejména pro menší školy přinášejí značnou administrativní úlevu. Velké přínosy pro školy představuje také možnost digitalizace procesů. Přímo v online prostředí si ukážeme, jak může vše fungovat v praxi a jak pracovat se softwarovým nástrojem v online prostředí.

Jednotlivé moduly vzdělávacího kurzu jsou vzájemně propojeny. Na semináři dostanete úkol k domácímu vypracování. V rámci webináře jim bude poskytnuta zpětná vazba. Po celou dobu kurzu je možné zasílat dotazy a konzultovat s lektorem své problémy. Předem zaslaným dotazům můžeme přizpůsobit obsah jednotlivých modulů. Kurz bude zakončen zodpovězením otázek v rámci online testu.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací kurz určen:

Vzdělávací kurz Řízení školních financí bez přešlapů je určen především ředitelům škol všech druhů a stupňů, jejich zástupcům, účetním a finančním manažerům (hospodářkám školy).

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. V ceně kurzu jsou výukové materiály a nahrávka.

Program online vzdělávacího kurzu

Školení obsahuje 2 online semináře a závěrečný kontrolní test:

1. MODUL: Online seminář 16. 2. 2021 9,00–13,00 hod.

 1. Legislativní povinnosti související s řízením školních financí
 2. Jak má probíhat vzorová řídící kontrola a správné nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému školské organizace
 3. Jaká je odpovědnost rolí (osob) v řízení školských financí a jak nastavit jejich kvalifikační předpoklady, pověření, zástup a další
 4. Návaznost finančního řízení na další procesy v organizaci (zejména rozpočet, účetnictví, platby, controlling, vykazování)
 5. Příklady dobré a špatné praxe

2. MODUL: Online seminář 23. 2. 2021 9,00–13,00 hod.

 1. Na kterých konkrétních dokladech nastavit výkon řídící kontroly a jak?
 2. Jak zajistit oběh všech dokladů v právní i finanční fází tak, aby to nepřinášelo administrativní zátěž?
 3. Jak vyhovět všem legislativním požadavkům při oběhu dokladů?
 4. Co kontrolovat a na co se zaměřit při schvalovacích postupech dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.?
 5. Které typické doklady podléhají řídící kontrole?
 6. Výhody elektronizace řídící kontroly z hlediska přípravy na audit/kontrolu

3. Závěrečný kontrolní test

Ověřte své nově nabyté znalosti v online interaktivním testu. Otázky budou zpřístupněny po skončení druhého modulu. Termín pro vypracování testu k získání certifikátu je 5. 3. 2021.

Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.