Vzdělávací kurz: Řízení školních financí od 1. 1. 2020 bez přešlapů

Vzdělávací kurz: Řízení školních financí od 1. 1. 2020 bez přešlapů

Radikální změny pro školy po novele zákona o finanční kontrole

Termín: 4. 2. 2020 – 21. 2. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o finanční kontrole. Jaké změny a nové možnosti přinesla pro Vaši školu? Nechte se vést zkušeným certifikovaným interním auditorem na našem vzdělávacím kurzu. Dozvíte se například, jak efektivněji nakládat s objednávkami a fakturami, jaká pravidla dodržovat a co si ohlídat v oběhu finančních dokladů a jejich ověřování. Zjistěte, kde jsou slabiny finančního řízení Vaší školy, a ohlídejte si je!

 

 

 

Letos v létě obdržely školy podvodné faktury, ¾ z nich je zaplatily! Podobným finančním rizikům lze přitom účinně předcházet, pokud si osvojíte správné postupy a kontrolní mechanismy finančního řízení.

Cíl vzdělávacího kurzu:

Projdete si zásady, které by měly být obsaženy v interních směrnicích. Dozvíte se, jak nakládat s objednávkami a fakturami, jaká pravidla dodržovat a co si ohlídat v oběhu finančních dokladů a jejich ověřování. Seznámíte se s tím, co v praxi obnáší novela zákona o finanční kontrole od 1. 1. 2020 a související vyhláška, které zejména pro menší školy přinášejí značnou administrativní úlevu. Velké přínosy může pro školy mít také možnost digitalizace procesů. Na webináři si vysvětlíme, jak to celé bude fungovat a názorně si ukážeme práci se softwarovým nástrojem v online prostředí.

Jednotlivé moduly vzdělávacího kurzu jsou vzájemně propojeny. Na semináři dostanete úkol k domácímu vypracování. V rámci webináře jim bude poskytnuta zpětná vazba. Po celou dobu kurzu je možné zasílat dotazy a konzultovat s lektorem své problémy. Předem zaslaným dotazům můžeme přizpůsobit obsah jednotlivých modulů. Kurz bude zakončen zodpovězením otázek v rámci online testu.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací kurz určen:

Vzdělávací kurz Řízení školních financí od 1. 1. 2020 bez přešlapů je určen především ředitelům škol všech druhů a stupňů, jejich zástupcům, účetním a finančním manažerům (hospodářkám školy).

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. V ceně kurzu jsou výukové materiály.

Podrobný program vzdělávacího kurzu

Školení obsahuje 2 moduly (seminář, webinář), samostatné vypracování úkolu se zpětnou vazbou a závěrečný kontrolní test:

1. MODUL: Celodenní seminář 4. 2. 2020 v Praze 9,00–15,30 hod.

 1. Legislativní povinnosti související s řízením školních financí
 2. Jak má probíhat vzorová řídící kontrola a správné nastavení vnitřního řídícího
  a kontrolního systému školské organizace
 3. Jaká je odpovědnost rolí (osob) v řízení školských financí a jak nastavit jejich kvalifikační předpoklady, pověření, zástup a další
 4. Návaznost finančního řízení na další procesy v organizaci (zejména rozpočet, účetnictví, platby, controlling, vykazování)
 5. Na kterých konkrétních dokladech nastavit výkon řídící kontroly a jak?
 6. Příklady dobré a špatné praxe

2. MODUL: Webinář 12. 2. 2020 online 13,0014,30 hod.

 1. Jak zajistit oběh všech dokladů v právní i finanční fází tak, aby to nepřinášelo administrativní zátěž?
 2. Jak vyhovět všem legislativním požadavkům při oběhu dokladů?
 3. Co kontrolovat a na co se zaměřit při schvalovacích postupech dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.?
 4. Které typické doklady podléhají řídící kontrole?
 5. Výhody elektronizace řídící kontroly z hlediska přípravy na audit/kontrolu

3. Závěrečný kontrolní test

Ověřte své nově nabyté znalosti v online interaktivním testu. Otázky budou zpřístupněny po skončení druhého modulu. Termín pro vypracování testu k získání certifikátu je 21. 2. 2020.

Mgr. Miroslav Kvapil

Miroslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie